Leta i den här bloggen

tisdag 19 september 2017

Nej till dollarn

Ännu ett slag mot dollarn:

https://www.rt.com/business/403804-russian-sea-ports-ruble-settlements/

...men säkert inte det sista.

Vilken omställning det kommer att bli i USA.

söndag 17 september 2017

Saker från långtbortistan

Jag har skrivit liknande inlägg som nedan förut och man kanske skulle lägga ned. Men man blir bara så frustrerad av att de flesta inte verkar bry sig eller fattar vad som är på gång. Så kanske, kanske man kan få någon enda att dra upp huvudet ur sanden, som i sin tur har gåvan att väcka andra, innan allt är för sent.

Vårt samhällets konstruktörer har med demokratin som täckmantel och girigheten som baktanke sett till att det vi kallar pengar skapas som skulder med framtidens resurser som motvärde. De har därför instiftat bankerna som knutpunkter och avtappningskranar för att kunna inkassera värdet av det arbete samhällets skuldtagare måste utföra för att kunna få tag i de pengar som krävs för att kunna betala sina skulder. Men att betala skulder är bara en del av vad vi använder pengar till.

För att få tag i alla de ting, som kan räknas som livsuppehållande, från tak över huvudet, kläder, utbildning, till mat på bordet måste vi alla sätta oss i skuld och därefter jaga pengarna. Borta är den tid då dessa saker tillverkades vid hemmanet eller kunde införskaffas med hjälp av bytesaffärer. Idag ska helst allt vi behöver för vår existens komma från andra sidan jordklotet, så att tappningskranarna kan tömmas på ett så stort antal ställen som möjligt. Den så kallade kapitalkostnaden ska således vara dold och helst större än produktionskostnaden för de varor vi måste ha.

Så långt har girigheten regerat i symbios med kalkylerna. Men det moderna, globala samhället kräver energi av andra slag än bogträ och över hackor och spadar krökta ryggar. Det kräver energi i form av billiga fossila bränslen för att kunna understödja alla de maskiner och transporter som krävs. Det är skillnad på energiåtgång att transportera tomater från trädgårdslandet till köket och på transporten från Kanarieörana med flyg. Detta drivs av olja likväl som att ta sig till ICA-Maxi i stan. Utan billig olja stannar detta. Oljan är visserligen inte på långa vägar slut, men den billiga delen har passerat sitt utvinningsmaximum och oavsett naiva politikers löften om de fossila bränslenas substitut finns det ingen trovärdig, inte vad jag har sett.

Denna billiga oljan har redan börjat tryta och har delvis ersatts med skifferolja och flytande gas. Dessa energikällor är mycket dyrare att göra tillgängliga för konsumtion. Gasen måste komprimeras och skifferoljan måste pressas fram med hjälp av vattentryck och skumma kemikalier. Det globala samhället har därmed passerat sitt bäst före datum. Dess konstruktörer glömde i sin girighet bort att systemet, tack vare räntan, växer exponentiellt. Universums starkaste kraft, den exponentiella tillväxten, kommer att slita samhället i stycken. De flesta av systemets konstruktörer verkar dock inte veta om denna krafts existens. Dagens globala BNP som var tänkt att växa med tre procent från dagens 4400 miljarder ger en långt större räntesumma än femtiotalets treprocentiga årliga tillväxt beräknad på dåtidens BNP på 36 miljarder.


söndag 10 september 2017

En rättvis värld

Jag drömmer om en rättvis värld, en värld baserad på hjälpsamhet och gemenskap. Jag hoppas på att kunna väcka en och annan tänkande människa från de dagdrömmar vårt samhälles företrädare presenterar. En värld där man kan lita på och ha förtröstan i sina medmänniskor. Helt enkelt en värld där alla ställer upp för varandra. Denna värld försvann i och med att det bytesmedel vi idag kallar för pengarna började skapas som skulder, alltså för cirka femtusen år sedan, på vissa ställen. 

Alla samhällen gjorde inte så samtidigt, vissa använde bara muntliga löften som skuldreglerare. Det behövdes inget mer än förtröstan och tillit. Alla kände alla och litade på varandra. Skulder reglerades med gentjänster. Men i Kina och kanske i Mesopotamien började sedlar och mynt användas för cirka femtusen år sedan. Detta kallas för idag för ett stort steg i människans utveckling. Jag vill säga att uppfinningen av skuldbaserade pengar var det första steget mot människans undergång.

Det andra steget var de fossila bränslena. Kolförbränningens koldioxidutsläpp gjorde genom ångmaskinerna det kapitalistiska samhället möjligt. Oljan gjorde det självklart. Den gav oss möjlighet att driva dagens maskiner och göra de avtryck på vår omgivning som maskinernas kraft gör. Fossilgas blev den halvmesyr gas måste bli på grund av sin svårhanterlighet. Metanhydrat är det sista svårhanterliga steget. Dessa fyra energikällor är ekonomiskt lönsamma i fallande grad efter deras utvinningssvårighet. Alla är dock lagrad fossil energi.

Det kapitalistiska samhället är bara möjligt om det har tillgång till den billiga energi som dess skuldtagare har råd med för att kunna betala sina räntor och lite till över för konsumtion. Den så kallade medelklassen, den övervägande delen av konsumenterna i ett kapitalistiskt samhälle, måste ha råd att konsumera. Kapitalismens medelklass måste ha råd att fylla soptipparna, om inte stannar allt. Dyr energi, så som metanol, etanol och annan så kallad bioenergi, göre sig inte besvär. Den är för dyr och har för lågt ERIO  (Energy Return on Invested. Charles A.S. Hall)

Detta var dagens stilla tankar. Jag hoppas att någon inser vidden i detta och kanske sprider det vidare.


Detta sekels största nyhet

Kina säger att de ska börja köpa olja för en guldbackad Yuan! Det innebär slutet för petrodollarn och sålunda slutet för det amerikanska imperiet. Kina har inte sagt något datum ännu, men det kan inte vara långt borta. Går det att genomföra då? Ja, varför inte. Skulle USA mot förmodan hota med att anfalla Kina militärt, får de erfara att Kina är uppbackat av Ryska kärnvapen, vilket skulle innebära slutet för oss alla.

Vad anbelangar de oljeproducerande länderna så har de tröttnat på den amerikanska utrikespolitiken och tar hellre en guldbackad Yuan som betalning istället för snart värdelösa dollarsedlar. Det är fullt förståeligt att USA är vansinniga på mästerstrategen Putin, men att anfalla Ryssland innebär som sagt slutet för mänskligheten. Jag hittar tyvärr inga bra sidor att referera till på svenska. Men de finns en del vakna engelsktalande:

http://thesaker.is/the-real-brics-bombshell-putin-reveals-fair-multipolar-world-concept-in-which-oil-contracts-could-bypass-the-us-dollar-and-be-traded-with-oil-yuan-and-gold/

https://seekingalpha.com/article/4104448-chinas-new-gold-backed-oil-futures-contract-cuts-u-s-dollar

fredag 8 september 2017

Bankernas bubblor brister

När bankerna börjar varna för den bubbla de själva skapat, då är det dags att hålla ett stadigt tag i hatten:

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-08/world%E2%80%99s-most-powerful-bank-issues-major-warning

..och världens från mäktigaste bank Goldman Sachs hör som lyder:

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-07/worlds-most-powerful-bank-issues-major-warning

Man saknar ord när man bevittnar den pågående dödskampen i vår påstådda demokratis upplösning. Dimmorna lättnar, kejsaren visar sig vara naken,  politikernas dans till bankernas ära stannar, och petrodollarns dödskramper inleds:

https://srsroccoreport.com/saudi-petro-dollar-breakdown-continues-big-moves-in-gold-silver-ahead/

torsdag 7 september 2017

Den omöjliga frågan

Jag har läst både mycket och länge om det vi kallar pengar. Jag har lyssnat på professorer, investerare, skurkar, aktieklippare och så kallade ekonomer av alla de sorter. I de flesta fall har jag inte blivit så mycket klokare på deras skitprat. Man kan bara konstatera att vi lever i en tillfällig utopi.

Det skulddödande instrument vi kallar pengar kan idag framställas av stater eller med staternas goda minne av banker som skulder, så länge framtidens  energireserver utgör motvärde. Detta är vad pengar egentligen är, anspråk på framtida resurser. Men snart kommer den tid då vi inte längre har tillgång till dagens billiga lagrade energireserver och vad gör vi då?

De idag rikaste psykopaterna äger långt över nittio procent av världens alla ekonomiska tillgångar. Vad de ska ha allt till, förutom att utöva ekonomisk makt över andra människor vet jag inte. Hur de kan känna sig rika och njuta av sina rikedomar när andra dör på gatorna eller när deras politik är att mörda för att få behålla sina rikedomar förstår jag inte.

De flesta av vårt samhälles medborgare vet inte att hela samhället är uppbyggt på en obetalbar skuldpyramid, de tror i sin enfald att de finns en demokrati. De jagar livet igenom pengar för att kunna betala sina skulder, eller sparar utifall att, vilket är just skuldägarnas avsikt. De vet inte vad exponentiell tillväxt är, de vet inte att allt kommer att förgöras när skulderna inte längre kan betalas.

Det skulle vara intressant att få igång någon sorts debatt kring detta. Själv gick jag med i Omställning Sverige omkring 2010. Omställning Sverige handlar om det kommande närsamhälle som måste komma när tillgången till den lagrade energin försvinner. Det mesta av denna rörelse har väl idag runnit ut i sanden. Kvar är bara den kärna som vet vad som väntar när utopin försvinner.


onsdag 6 september 2017

Nya avskjutningsramper

När jag ändå håller på med världspolitik så kan undra varifrån de Koreanska raketmotorerna kommer. Har Korea verkligen kapacitet att tillverka dylika monster? Knappast troligt! De har helt enkelt inte det ”now how” som krävs. Det verkar däremot mer och mer troligt att motorerna kommer från Ukraina, vilket givetvis förnekas av amerikansk ljugmedia, i vanlig ordning.


Men någonstans kommer motorerna från och om de inte är Nord-Koreanska så...? Men om man tänker efter så passar det Nord-Koreanska hotet som ett perfekt svepskäl till USA,s utplacering av vad de påstår vara kortdistansmissiler i Syd-Korea. Nu har USA placerat nya avskjutningsramper i Polen, Rumänien och Syd-Korea Var blir det nästa gång? Sverige?

tisdag 5 september 2017

Ett nytt parti har skapats

Vaken skriver på sin blogg idag att ett nytt parti med Henning Witte i spetsen har startats, lagom till  riksdagsvalet 2018.


Partiet har som huvudfråga att införa en bankreform, medborgarlön och fri energi baserad på något sorts neutrin-flöde. Att förbjuda bankernas kreditskapade pengar att cirkulera som ersättning för riksbankens sedlar och mynt, verkar vara huvudfrågan. Så långt allt väl i drömmarnas värld, men sen kommer vi till problemen.

Om någon, var som helst i den industrilaserade delen av världen, har velat starta någon sorts fabrik, bygga ett hus, köpa en bil, skaffa sig en utbildning, så har det nästan alltid skett på kredit beviljade av någon bank. Hela vår värld är uppbyggt på och kring krediter och alla krediter är häftade med en ränta. Att detta inte kan/kommer att fortgå så länge till börjar bli uppenbart för den del av världens befolkning som använder hjärnan till att tänka.

Men vi kan traggla historien en gång till:

För att krediter, som är enkla att skapa, ska kunna återbetalas måste någon sorts arbete utföras. Till detta arbete fordras det energi, som är omöjlig att skapa och bara kan gå mot förskingring, enligt lagarna om termodynamik och exergi. I och med kravet på denna framtida energi, som till över åttio procent är lagrad fossil energi, kommer krediternas ränta att göra att kraven på energi kommer att öka, om de ska kunna återbetalas till fullo. Om inte, blir det recension, alla politikers och ekonomer största skräck. Den förnyelsebara energin utgör en så försvinnande liten del av industrisamhällets totala energiförbrukningen att den inte är värd att nämna, dessutom kräver dess utbyggnad att nya krediter beviljas.

Så jag vet inte vad jag ska säga. Om staten skapar räntebärande krediter eller om bankerna gör det är egentligen sak samma, det som skiljer är att vinsterna blir lite jämnare fördelade, kanske? Att bankerna blåser upp bubblor och blir räddade av staten för detta skulle kanske försvinna, men mutor och korruption skulle mångdubblas. Det är bara att kolla i vilken i historiebok som helst. Bankernas största investerare är pensionsfonderna, så viss del av bankernas vinster har kommit folk tillgodo.

Man kan konstatera att vi sedan WWll levt i den bästa av världar, uppbyggd kring den omöjliga tron på evig tillväxt och att pengar alltid kan köpa den energi och de råvaror tillväxten kräver. Den kommande energibristen tiger de flesta partierna om, men det verkar som om det nya partiets företrädare är lite medvetna om detta. Men det nya partiet har lösningen klar. Med någon sorts ny teknik kallad neutrin-energi är framtidens energibehov säkrat.

Att neutriner, som visserligen har konstaterats ha en viss massa och därmed en viss mängd energi, är omöjliga att se och än mindre fånga är inget hinder i drömmarnas värld. Neutriner passerar rakt genom både oss och Jorden med ljusets hastighet, så jag förstår inte hur företrädarna för det nya partiet på allvar kan utlova att tillfredsställa Sveriges energibehov på en så oprövad teknik. Men OM det nu går att infånga och utnyttja neutrin-energin så kommer det att ta minst årtionden att lösa alla tekniska problem. Se bara på fussionsenergin. De återstående problemen kommer att ta 40 till 60 år att lösa, har man hört de senaste 40-60 åren. De utlovade löftena om medborgarlönen är därmed inte ens värda att skriva om.

Nej, nya partier hör dåtiden till och med dåtid menas industrisamhället. När röken efter dess kollaps har skingrats kommer vårt enda alternativ att vara små lokala samhällen som bygger på självförsörjning, hjälpsamhet och tillit mellan dess medborgare. Behovet av vare sig krediter eller pengar i detta samhälle, kommer att vara noll. Betalningen blir gentjänster på utförda tjänster byggda på vänskap. Men vägen dit blir inte lätt. Alla de gamla teknikerna måste läras om i en värld som överutnyttjats av industrialisterna sedan mitten artonhundratalet, minst.

måndag 4 september 2017

En rysk varning

Jag hade tänkte skriva lite om något helt annat men så hittade jag detta:

http://www.informationclearinghouse.info/47732.htm

Jag hörde detta tal i höstas, dock inte i sin helhet, men det är för viktigt för att inte sprida vidare. Det är lite svårt att hinna med att läsa texten, men det är väl värt besväret att försöka. Putin varnar i talet för de risker världen står inför genom USA,s provokationer. Hur som varnar han en samlad internationell journalistkår om att världen står inför risken av ett förödande kärnvapenkrig. Jag tror inte att ens dårarna i USA inbillar sig att ett sådant krig kan vinnas, men de måste upprätthålla hotbilden om ett krigshetsande Ryssland för att rättfärdiga sina militära utgifter. Trump beslutade nyligen bland annat om att dra ned på foodstamps-programmet samtidigt som han beslutade om utökade militära utgifter.

Från ryskt håll ses de av USA på Rumänsk och Polsk mark utplacerade kortdistansmissilerna för vad de är, ett dödligt hot mot Ryssland i och med att de när som kan laddas med kärnvapen. Missilerna kan nå Moskva på mindre än fem minuter och avskjutningsramperna kan när som byta missiler till mera långtgående. Ryssland kan inte avgöra vare sig vad missilerna är laddade med eller hur långt de når. Ryssland måste därmed lita till det radarbilderna visar. Radarn har dock visat fel förut.

Putin säger också att kärnvapnenbalansen har bevarat freden i sjuttio år mellan de stora kärnvapennationerna, men Ryssland inte tar några risker. Detta måste betyda att de inte kommer att vänta med att avfyra sina missiler vid händelse av en attack, äkta eller falsk. Att sedan Sverige,s mutade kår av politiker har bråttom att ansluta sig till det döende Amerikanska imperiet det krigshetsande Nato gör inte saken bättre för oss i Sverige. Om nu detta skulle spela någon roll, när en enda rysk missil R-39 kan utradera allt inom en yta stor som Frankrike.

https://en.wikipedia.org/wiki/R-39_Rif

Det blev ett fel där, det ska vara:

https://en.wikipedia.org/wiki/Russia_and_weapons_of_mass_destruction
tisdag 29 augusti 2017

Censurerat internet

Censuren av internet har inletts på allvar:

https://www.rt.com/usa/401240-ron-paul-youtube-demonetization-censorship-advertisers/

Nu när vi avslöjat våra liv för en CIA-ägd media, de statligt CIA-kontrollerade nyhetskanalerna, YouTube, Facebook, Google, Linkelin, Twitter, våra inköp via digitaliserade pengar, och framför allt via våra mobiltelefoner, då tycker finanseliten att det dags att inleda censuren av internet. Så nu har slutstriden om vår låtsasdemokrati inletts.

Nu blir den stora frågan, ska världens finansmaffia lyckas leda in oss i fållan och stänga dörren? Ska vi fortsätta vara de lydiga får vi hittills varit, eller ska det ske ett uppvaknande? Läste här om dagen om en tysk fd. journalist som fick senaste boks engelska upplaga stoppad i USA kommer inte på namnet just nu).


lördag 19 augusti 2017

På väg utför

Steve St. Angelo pratar här om kopplingen mellan den kris vi nu ser i världsekonomin och den krympande energieffektiviteten:

https://srsroccoreport.com/market-will-fall-by-50-75-as-petrodollar-energy-sector-breaks-down/

Energikrisen syns nu allt mer. Skifferoljebolagen i USA hålls under armarna av Fed och dess drängar på Wall Street. Hela industrin skulle gå under utan Fed,s stöd. Obomba påstod att USA skulle bli världens största oljeexportör. Ja, ja, hittills importerar de hälften av sin konsumtion och inte sker det några investeringar i någon omställning heller.

USA skulle kunna använda sin gas till att driva det amerikanska järnvägsnätet istället för dagens olja, men ack så icke. Det är mycket viktigare att tjäna pengar.

tisdag 15 augusti 2017

SVT,s Fredrik Wadström så kallad journalist

På sidan 150 i dagens text-tv kan man läsa:


 Kritik mot SVT för Putin-serie    
                    
 Kritik har riktats mot SVT:s beslut  
 att visa Oliver Stones kontroversiella
 intervjuserie med Rysslands president 
 Vladimir Putin.            
                    
 Fredrik Wadström, journalist vid   
 Sveriges Radio menar att tittarna   
 borde fått bättre vägledning.     
                    
 "Om du inte är specialist och dagligen
 följer de här frågorna blir det nästan
 omöjligt att förstå när Putin slirar 
 på sanningen, ljuger öppet eller helt 
 enkelt utelämnar information".    
                    
 Axel Arnö på SVT Dokumentär menar att 
 tittarna kan avgöra sanningshalten.  
 https://www.svt.se/svttext/web/pages/150.html

Kritik av vem, kan man fråga? Ja, från vår Bonnier-Wallenberg-styrda mutmedia givetvis. 
Att teve-fanskapet visar CIA producerade Hollwood- filmer och serier i snart sagt 
varenda teve-kanal är det tyst om. Att världens börser manipuleras av privatägda centralbanker, 
är det tyst om. Att den så kallade fria marknaden är styrd av ett gäng skygga brottslingar som 
bevakar allt bakom Wall Street,s gardiner, är det tyst om. Att USA i år lägger ned 600 miljarder 
dollar på sin så kallade försvars industri, är det tyst om. Att USA har 800? militärbaser runt om 
i världen, är det tyst om.

Fredrik Wadstörm tycker att SVT,s tittare borde fått bättre vägledning. 
Ja det kan man hålla med om, frågan är bara av vem?

måndag 14 augusti 2017

Många kockar

Den ena handen vet tydligen inte vad den andra gör i demokratins hemvist här på jorden:

http://www.zerohedge.com/news/2017-08-14/nyt-shocking-report-us-ally-ukraine-source-north-korean-missile-engines

Det verkar inte vara lätt att få igång hemmaopinionen i att stötta den alltmer desperata makteliten i USA. Det stora kriget hägrar som ska dölja vad finanseliten har haft för sig när alla bubblor spricker.

lördag 12 augusti 2017

Chris Hedges Ett tal alla borde höra

Detta borde alla människor med något sunt förnuft lyssna till:

https://www.youtube.com/watch?v=Ycuw9Cvh6W4

Kommentarer onödiga.

söndag 6 augusti 2017

Penningmängden och skuldsättningen

Jag avbröt idag kantarelletandet (regnskurar) i någon timme med att söka efter ”penningmängd” och ”skuldsättning” via data-mackapären. Till slut hittade jag via ”omöjlig att hitta statistik” om penningmängdens (skuldsättningens) och utveckling i Sverige, bland SCB,s och Riksbankens alla svårtillgängliga gömmor detta:

SCB Penningmängd:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/pong/tabell-och-diagram/penningmangd-ar/

och denna:

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=eb5ab4b4-894c-45ec-92b4-0c8a5932b103

Från denna sida kan man ladda ned ett excel-dokument om skuldutvecklingen hos de svenska hushållen. Ökningstakten var i Juli 2016 8,2 procent. Dubbleringstiden är då cirka 9 år, vilket de flesta svenska politiker anser vara en hållbar utveckling. OBS ironin.

Men hur mycket pengar behöver vi egentligen ha i ekonomin för att de ska räcka till för ränteinbetalningarna? Måste penningmängden öka? Detta diskuteras till och från bland världens ekonomiska genier. Enligt de flesta borde det gå att betala ränta på alla skulder när konjunkturen håller sig någotsånär på uppgång och räntorna håller på samma nivå som när skulderna skapades. Detta eftersom pengar både är ett ”flöde” och en ”mängd”. Om det finns ett flöde och pengarna återinvesteras in i ekonomin så ska det gå, enligt samma genier. Det finns dock inget som säger att det skulle råda någon sorts rättvisa om vem som kan införskaffa flest varor och tjänster för pengarna. Det finns hellre inget som säger att pengarna räcker till när bankerna av ren och skär girighet blåser upp bubblor i fastighetspriser, aktier, obligationer.

Men om pengarna, i alla fall i teorin, räcker till för ränteinbetalningarna genom att återcirkulera in i ekonomin gång på gång, så är detta något energi inte gör! Den kan enligt termodynamikens andra lag bara gå i en riktning, från varm till kallt, från koncentrerad till förskingrad och via värmestrålning till att passera ut i universums oändliga rymder. Man kan inte stoppa in avgaserna från en bilmotor in i cylindrarna en gång till och på så sätt driva bilen framåt. Den olja, kol och gas som till åttiofem procent driver världsekonomin kan bara brännas en enda gång. Detta är ett verifierat vetenskapligt fenomen som de flesta ekonomer och samhällsvetare har stora svårigheter att förstå.

Men åter till dessa pengar som omsätts via någon investerare till att något ska hända. Pengar ska sätt fart på saker och ting. Om jag till exempel, skulle investera en miljon i, låt oss säga ett nytt formsprutningsverktyg, baserat på någon ny uppfinning, så går det åt energi att tillverka verktyget, dess stål och tusen komponenter, att köra verktyget i en formsprutningsmaskin, att tillverka, frakta och smälta plastgranulatet och slutligen att packa, frakta och distribuera de färdiga plastdetaljerna. I alla dessa steg och många till, krävs energi och i de flesta fall tillverkas bara någon meningslös produkt som kortsiktigt ska hålla ekonomin igång på sin väg till soptippen.

I ovanstående excel-dokument kan man utläsa att penningmängden trots allt årligen ökar. Trots alla ekonomers teorier. Detta kanske beror på att bankerna, med politikernas goda minne blåser upp bubblor, i första hand i bostadspriserna. Om huspriserna hade följt samma utveckling som medelinkomsterna hade de ju följt den allmänna konjunkturen.

måndag 31 juli 2017

FIAT-valutornas kommande undergång

Det känns meningslöst att dagligen skriva om den kommande kollapsen, när hela internet är inflaerat av domedagsprofeter. Till och med Dagens Industri varnar för en snar aktiemarknadskrasch. Men för er som har era besparingar i pensionsfonder, bankkonton, eller tror er vara säkrade i statsobligationer, lyssna på detta:

https://www.youtube.com/watch?v=qnFr1ttmFKI

En sak är säker, bytesvarorna guld och silver och tillika de ultimata valutorna kommer inte att bli billigare i förhållande till några statsskapade pengar och de kan dessutom när som helst växlas mot verkliga värden över hela planeten.

Den styrande eliten bakom centralbanksystemet väntar nu bara ett större krig eller större katastrof att skylla kollapsen på. Drömmen är ett krig mot Ryssland, men Korea eller Iran eller kanske till och med Qatar kan duga?

söndag 16 juli 2017

Skuldmättnadspunkten

Det händer mycket i världen just nu, men de flesta av oss går till våra jobb utan att se. Den ena dagen är den andra lik i de flesta ögon. Meningslösa arbetens jakt på skulddödande medel fyller den vakna tiden. Man får se fram mot lunchrasten, semestern, pensionen och drömma sig bort till en annan tid. Men de flesta i västvärlden tar dagen för given och lever fortfarande trygga och bekväma liv. Visst lönekuvertet kunde vara tjockare, men vad gör väl det när husvärdet stiger.

Få inser vad som gör denna värld möjlig. Få inser hur mycket vår generation får gratis av de fossila bränslena. Våra ekonomer och politiker tar tillgången till dem för given, utom Annie Lööv förstås, hon ska ju ersätta oljan före 2030 hon. Om hon vore läskunnig så skulle man kunnat rekommendera denna sida:


De tre översta linjerna i tabellen till höger är vad Annie Lööv utlovat att ersätta före 2030 i sin rosiga drömvärld.

Men varför tro att politiker skulle sluta drömma? Politiker älskar att kunna utlova saker. Rösta på mig så ska jag....med efterföljande kortfattad slogan, är vad varje politiker vräker ur sig med stor och glappig käft, när valtiderna närmar sig. Jag lyssnade en gång till när en sådan ramsa upprepades till varje, lyssnade eller ej, förbipasserande. Tillväxt, tillväxt, tillväxt och åter tillväxt. Jag frågade om hon visste vad exponentiell tillväxt var för något, men då tillkallades ett självsäkert kommunalråd, som inte heller hade en aning. Sådana svåra frågor får man inte ställa till styrande personer.

Sen har vi ett gäng ekonomer, varav 99,999999 procent tar vårt samhälles fortsatta tillväxt för given. De har i sin iver att berika sina herrar skapat ett skuldbaserat ekonomiskt system som bygger på tron om en för evigt ökande skuldsättning. Detta eftersom systemet måste växa med minst räntan på alla skulder. Att det är de billiga fossila bränslena som gör det möjligt för oss att kunna betala våra skulder är en absolut sanning. Att detta samtidigt får oss till att utvinna och sprida ut planetens lagrade resurser, tiger våra ledare om, vi måste ju ha tillväxt.

Att vi samtidigt förstör basen för vår egen existens, tiger de också om. Vi har inte den teknik som krävs för att göra nya resurser av de vi förbrukar och vars rester vi sprider ut. Gaser från de fossila bränslena sprids till atmosfär, sjöar och hav. Allt vi tillverkar fyller förr eller senare våra soptippar och det värsta är att desto fortare detta sker desto bättre mår vår så kallade ekonomi. Ekonomi härstammar väl från sparsamhet och hushållande, har jag för mig, men nuförtiden betyder ekonomi tydligen slösande med begränsade resurser. Nu ska elbilar komma till systemets räddning, tro de flesta. Bara vi kan ut och susa runt i dessa så löser sig allt annat.

Skulder har sedan 15 augusti 1971 (Nixon släppte då kopplingen mellan guld och dollarn) beviljats i en exponentiellt växande ström och pengar har skapats till ingen kostnad av giriga bankirer med inbillad visshet om att billig olja finns i det oändliga. Det enda som är rätt i den teorin är att oljan måste vara så billig att den så kallade medelklassen har råd att konsumera något utöver det mat och husrum kostar.

Snart kommer någon sorts skuldmättnadspunkt att nås. Skulderna kommer att avskrivas antingen systemets ägare så vill eller inte. Systemet blir skuldmättat när alla pengar går åt till att serva systemet, helt enkelt lönen för allas arbete går åt till att bara betala de räntor systemets ägare kräver. Inget blir över, utom att betala redan existerande skulderna, inga nya kan accpeteras. Systemet dör då under sin egen tyngd.

En liten energiskola följer här nedan, men för nyfikna finns det oändligt mer att läsa:


En person förbränner 2500 kcal per dygn. 2500 kcal = 10475 kJoule = 10475000 Joule.
Ett dygn har 24 timmar = 1440 minuter = 86400 sekunder.
Watt = Joule / sekund
Watt = 10475000 / 86400
10475000 / 86400 = 121,238 Watt.
Svar: En person som förbrukar 2500 kcal om dagen drar ungefär 120 watt.En liter olja innehåller en energimängd motsvarande 10000 wattimmar. En liter olja kan utföra lika mycket arbete som 10000 / 120=83 människor. En liter olja kostar knappt 15 spänn. Finns det någon som är villig att arbeta för 15 / 83 = 0,18 kr / timma?

lördag 8 juli 2017

Energi och skuldsättning

Jag följer sedan länge Gail Tverbergs arbeten mycket noga. Hon är en av få som har koll på både den redan rådande energiproblematiken och penningsystemets krav på mer energi. För så är det ju, ställda krediter ska betalas tillbaka med ränta. Så de större bankerna har av staten fått oktroj att ställa ut de krediter vi i dagligt tal kallar pengar vilka inte är annat än räntebärande skulder. Nu är det så att sedan jag var liten och fortfarande rätt så oskyldig, har våra, alltså vi medborgares, skulder i stort sett tiofaldigats:

http://www.money-zine.com/financial-planning/debt-consolidation/consumer-debt-statistics/

Detta tycker de flesta av oss är helt normalt och vi känner oss rika när villan ökar i värde, alltså tänkt skuldsättningsgrad för någon tänkbar köpare eller rättare sagt skuldtagare. Men nu kommer vi till kruxet. När man ställer ut räntebärande krediter så ska de fyllas med något, vilket då är någons arbete. Men för att kunna utföra ett arbete måste man ha tillgång till energi. I dagens värld utgörs denna energi till över åttiofem procent av de fossila bränslena, oavsett vad Annie Lööv säger.

Nu är det så att energikonsumtionen inte ökar lika mycket som krediterna:


Den har bara trefaldigats. Detta innebär att vi de senaste fyrtio åren ställt ut långt mer krediter, alltså pengar än vad vi någonsin kan betala tillbaka. Om vi skulle kunnat ha fortsatt tillväxt, alltså ökad skuldsättning hade vår energikonsumtion långt större än vad den är idag. Oljekonsumtionen ligger sedan år tjugohundrafem fortfarande på runt nittio miljoner fat om dagen, skulle världsekonomin haft en problemfri tillväxt skulle den behövt cirka etthundratjugo miljoner fat per dag.

Etthundratjugo miljoner fat olja i rätt händer kan producera en satans massa skit att fylla våra soptippar med. För så är det ju, allt detta samhället producerar hamnar på soptippen och desto fortare detta sker desto bättre för vår så kallade ekonomi. Ekonomi betyder väl sparsamhet, att hushålla med knappa resurser. Men enligt våra ledare betyder ekonomi att handeln mellan länder och folk ska öka tills allt förbrukats i en exponentiellt ökande dödsspiral mot vår egen förintelse.

Analys av läget i Mellanöstern

Ja jag ska inte göra analysen själv, men jag ska vidarebefordra vad som är den bästa analysen jag läst så här långt. Paul Craig Roberts ger här sin syn på läget:

http://www.paulcraigroberts.org/2017/07/07/putins-assessment-trump-g-20-will-determine-future/

Hur den amerikanska befolkningen är funtade är för mig bara en enda stor gåta. Ett mer godtroget folk får man verkligen leta efter och att vi i Europa blir matade med samma lögner som de amerikanska korkskallarna, visar bara på att mutor fungerar även för vår press. Jag saknar de protestsångare som historiskt besjungit folkens förtryck. Synd att inte Assange verkar kunna sjunga.

söndag 2 juli 2017

Shifferoljekollapsen

Om man bara har pengar så finns det ingen energikris, sa nationalekonomen och tillika energiexperten Marian Radetzki i en diskussion med Aleklett i teve en gång för flera år sedan. Men har BHP, ett av världens största gruvbolag, erkännt att deras 20 miljarder dollar investering i skifferoljeindustri var ett stort misstag. De har nu skrivit av 65 procent av sin investering:

http://www.businessinsider.com/r-bhp-chairman-says-20-billion-investment-in-shale-was-a-mistake-2017-6?r=US&IR=T&IR=T

Vi står inför bistra tider gott folk, även om stollarna i USA säger att de har så mycket olja att de ska bli världens ledande oljeexportör. För närvarande är de fortfarande den största importören. Vi har inte ens den energimängd till förfogande som går åt till att driva vår exponentiellt växande ekonomi, faktum är att inte ens solen skulle räcka till, om vi nu skulle lyckas fånga all dess energi, för vid nästa fördubbling går det åt två solar.

onsdag 28 juni 2017

Pilbågen

Jag ska be att få meddela att min pilbåge nu är klar. De problem som den tidigare drabbats av, är nu lösta. Som en blixt från klar himmel slog det mig hur att göra. Den är provskjuten under en längre tid, nu utan att gå sönder. Det har varit en svår nöt att knäcka men det känns nu härligt att ha konstruerat en av de absolut snabbaste pilbågar som någonsin funnits. Jag har inte kontrollerat med en kronometer, men jag har en mycket kraftig kompoundbåge att jämföra med.

Den går även förhållandevis enkelt att justera till olika dragstyrkor. Den går att göra helt av trä, allt utom ett par små avlastningsdetaljer. Det duger också med plåtbitar, benbitar eller ett par bitar av en PET-flaska. Den har tillverkats av ett i våra skogar vanligt växande träslag, utan att använda några avancerade verktyg. Såg, yxa, stämjärn, fil, hyvel och ett enklare lim är vad jag själv har använt.

Så bågen är äntligen färdig och solen lyser numera från en molnfri himmel. Eller, gör den det? Nej det är nu kommer vi till det verkligt svåra, hur att sälja den? Om jag offentliggör pilbågen utan patentskydd tar det max en vecka innan det kommer kopior och jag får noll för allt arbete. Om jag patentsöker den, måste jag låna pengar av något kreditinstitut lika Almi eller någon godtrogen bank för att klara av alla initialkostnader, marknadsföring reklam osv. När jag gjort detta tar det max ett år innan det kommer kopior i alla fall, vilket banken redan vet. Det är en mycket bättre affär för banken att i vår bubbelekonomi låna ut till ett hus och bli räddad av staten när bubblan brister.

Återstår då att sälja idén, men hur ska det gå till utan att ha något patent? Stora företag betalar inte för idéer, de stjäl dem. Diskutera inte med mig, jag vet av egen erfarenhet, jag har nämligen gjort uppfinningar förr. Sälja till ett litet företag då? Felet med dem är att de har inga några pengar, plus att de stjäl idéer lika väl som de stora.

Livet som uppfinnare är inte så enkelt som det kan verka. Den troligaste framtiden för min idé är att jag inte visar den för någon, utom för de av mina närmaste som är intresserade. Men om det är någon läsare som har ett annat uppslag så är den välkommen, Jag ser gärna att bågen kommer till bruk och jag kan tänka mig att sälja idén under kontrollerade former. Provskjutning under för alla parter säkrade former kan troligtvis anordnas utan att för den skull några hemligheter avslöjas.

tisdag 20 juni 2017

Den utlösande faktorn saknas än

Nu är allt snart på plats:

Ett av USA kontrollerat internet
En av USA styrd, mutad och ljugande global media
Ett Europa fullt av till USA kopplade lydstater
Ett av USA kontrollerat internationellt banksystem
Av USA totalt manipulerade finansmarknader
Av USA totalt manipulerade råvarumarkander
En global husbubbla
En global aktiebubbla
En global obligationsbubbla
Av västvärldens medborgare accepterade digitala valutor
Ett av västvärldens medborgare accepterat digitalt betalningssystem

Nu fattas bara den utlösande faktorn. En stor kris av något slag eller ett krig. Kris efter kris har startats med ryssarna som de utsatt skyldiga, men det vill sig inte riktigt. Ryssarna vill inte svälja betet och Putin har lyckats utmanövrera den amerikanska eliten varje gång. Ukraina, Syrien, Yemen och snart Iran. Men den senaste provokationen, att skjuta ned ett syriskt stridsplan inne i Syrien kanske lyckas:


och eftersom svaret blev vad USA hoppats på:


Ryssland kommer nu att skjuta ned alla flygande objekt väster om floden Eufrat.

Något eller någon att skylla på när världsekonomin exploderar, så att inte västvärldens medelklass fattar hur allt hänger samman. I det kaos som följer på krisen kommer vi, medborgare att be om att någon sorts ordning införs, vilket då leder till The New World Order. Vad The New World Order innebär vet vi inte ännu, men att det innebär att dagens dolda makthavare försöker bibehålla sin makt är inte svårt att räkna ut.

The New World Order kommer att innebära att kaoset efter den kommande stormen kommer att lägga sig. Ordning införes på nytt. Den amerikanska elitens våta dröm, ett internationellt fogdevälde införes. Teorierna är många och samlade här:


Själv har jag läst delar av Tragedy and Hope och Edward Griffins The Creature from Jekyll Island. Man vet inte vad man ska tro, men samtidigt skulle inget förvåna.

tisdag 13 juni 2017

Sossarna har bytt sida (som vi alla vet)

Här kan ni lyssna till en uppretad Michael Hudson som förklarar varför sossarna nuförtiden jobbar åt bankerna:

https://www.youtube.com/watch?v=sK0x24KWYuQ

Jag tänker Östros, Nuder, Persson, Salin.......

tisdag 6 juni 2017

Älska dina parasiter såsom dig själv

Så har då nationaldagen lidit till sitt slut och på teven har detta firats med prominenta artister. Den största svenska socialbidragstagaren, kungafan med familj, var givetvis där. Tackade väl för förra årets bidragsmiljoner och skakade hand med de stackars flyktingar som ska förställa den globala världen. Att Sverige fortfarande firar nationaldag i denna vår globala värld, förlåtes tydligen av Eu,s strateger.

Men snart blir det väl Eudagen som ska firas. 55000 byråkrater som inte ens kan dra åt en skruv åt rätt håll måste väl bara få en egen dag. Vi medborgare ska tacka och buga att få försörja så fint folk. Vi ska till och med vara väldigt tacksamma, vill nog Wallenberg som med anhang satt, givetvis utan att synas, någonstans på skyddad plats flinande åt spektaklet.

Vi krokade proler, ska vara tacksamma åt att få försörja den så viktiga makten. Vi ska inte ifrågasätta, hur Homo Sapiens Sapiens har kunnat överleva i över 40000 år utan dessa sina parasiter som förvaltare? Det skulle ju vara som att ifrågasätta hur en hund skulle klara sig utan fästingar. Helt orimligt alltså, det tro fan att en hund måste ha fästingar!

Jag har i några år försökt väcka både närstående och mindre bekanta. Försökt få dem att ifrågasätta den så kallade ekonomin genom att få dem att studera huspriser, obligationer, fonder och aktier, men till vilken nytta. När man börjar prata exponentiell tillväxt ser man ögonvitorna himla bakom sina halvslutna lock. Man blir bara betraktad med misstro i de flesta kretsar och när man inte beundrar sådana som Ingvar Kamprad och Warren Buffet är man definitivt ett miffo färdig för tvångströja med särskild övervakning.
Återstår att se vem som har rätt till slut. 

Att ifrågasätta det rådande paradigmet med en evig tillväxt på denna vår lilla planet borde göras av alla. Fast det är klart vem vet, Jorden kanske trots allt är platt så som ekonomerna verkar tro. Deras motto att bara man har pengar så går det alltid att få fram nya resurser.

För övrigt anser jag att Sveriges Nationaldag inte ska finnas, den kan de lättlurade fjollarna i Fjollträsk ha för sig själva. Men det fria Sveriges nationella sorgedag skulle minnas den 15 Augusti varje år, till minne av Nils Dacke,s död, den ende svensk som vågat ifrågasätta maktens parasiter.

Tillägg: Jag måste bara skriva lite till om Neandertalarna. Det som troligen blev deras död är att Campi Flegrei fick ett utbrott.  Utbrottet var inte så stort, men tillräckligt för att lägga västra Europa under aska och förmörka solen i något år. En mindre istid blev följden. Det senaste större utbrottet skedde för cirka 200000 år sedan och mörklade solen under flera år. Står att läsa om här:

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/01/03/orovackande-muller-fran-monstret-i-europas-hjarta

och här:

http://news.nationalgeographic.com/2016/12/supervolcano-campi-flegrei-stirs-under-naples-italy/

söndag 4 juni 2017

I demokratins namn

Dagligen sker nya terrordåd mestsdels i Europa och media står som vanligt som ett gäng förvånade fårskallar. Ingen tänker på vad västvärldens stater har för något för sig i den så kallade arabvärlden. Bara invasionen av Irak kostade 1,5 miljoner irakier livet. Antalet döda i Libanon och Syrien måste väl räknas i hundratusentals, för att inte tala om Afghanistan.

Industrisamhällets jakt (med USA i spetsen) på mellanösterns billiga olja har kostat miljoner människor livet. Att sedan detta mördande sker i demokratins namn säger allt om dagens demokrati. Men våra självutnämnda ledare tiger om demokrati när Trump,s dansar svärddans i Saudiarabien medan bomberna faller i Yemen.

Om man föreställde sig att mellanösterns länder skickat sin militär för att mörda och kolonisera Europa, skulle vi då bli annat än förbannade på dem? Skulle inte vi också vilja hämnas att få våra städer bombade till smulor och vilja hämnas våra anförvanters död? Det är inget att förvånas över att det sker terrorattacker i dagens värld, det är bara konstigt att det inte sker fler. Tyvärr ligger det ett stort hav mellan anstiftarna till dagens verkliga terrorattacker och offren. Strategerna för mördandet gömmer sig bakom girighetens gardiner i USA,s banksystem. Där är dollarn Gud.

Våra självutnämnda politiska ledare kallar de val vi vanliga dumhuvud erbjuds för demokratiska. I denna chimär är det alltid två sidor som i media spelas ut mot varandra. Vänstern mot högern, Laybor mot Tory, Demokraterna mot Republikanerna, osv i land efter land. Men den verkliga makten gömmer sig i bankernas styrelserum och de olika partiernas egotrippade representanter är bara spratteldockor i deras händer.

Jag har nyligen läst mycket om våra närmaste släktingar, neandertalarna. I de flesta sammanhang beskrivs neandertalare som inte så lite bakom flötet, trots att deras hjärnor var större än våra. Men de skapade ett samhälle överlevde i Europa i över trehundra tusen år. Vi, dagens människor, som ska förefalla vara så smarta får nog vara glada om vi klarar av att överleva i trettio tusen år och vårt nuvarande nedbrytningssamhälle i trehundra år.

söndag 28 maj 2017

Råttorna lämnar den sjunkande skutan

Äntligen verkar det ha gått upp ett ljus för Angela Merkel. Det är dags att Europa väljer sin egen framtid, det går inte att lita till amerikanarna längre. Detta var inte en sekund för tidigt:

https://sputniknews.com/politics/201705281054066771-merkel-us-britain-no-longer-reliable-partners/

Självstyrande (idioti) energi

Tony Seba heter en författare som tydligen också är utredare åt Stanford universitet. Han förutsäger bensinbilens död om endast åtta år. Dagens bilar ska ersättas med självstyrande elbilar. Jag är ingen större utredare i offentlig bemärkelse, men jag begriper inte var all el ska komma ifrån, för att nu inte tala om var all bensin ska ta vägen? Att all olja måste raffineras står väl utom diskussion och vid denna raffinering blir en viss procentsats bensin antingen man vill det eller inte. Lösningen hittills har varit bensinmotorn, men Sebas lösning är kanske att låta bensinen avdunsta till atmosfären?

Sen kan man ju fråga sig var alla investering ska komma ifrån. Att bygga ut den idag av förnyelsebara bränslen producerade internationella elproduktionen från dagens fjorton procent till etthundra på åtta år är inget annat än rent svammel producerat av de internationella finansmaffian för få folk att hålla sig lugna. 

Vad gäller framtidens energi så har då Goodenough kommit på ett nytt batteri och Kina har lärt sig att utvinna metanhydrat. Men som jag skrev för lite sedan, dels är det för sent, dels tar det för lång tid, dels kostar det stora investeringar, dels kommer även dessa källor att användas till fylla på avfallsbergen med ännu mera skit. Vi måste ändra vårt ekonomiska system innan det är för sent.

Sanningens minut närmare sig även för USA,s oljeindustri, vilken får allt svårare att underhålla sitt under senare år ackumulerade skuldberg. Det är dyrt att utvinna skifferolja, vilket detta inlägg från SRSROCCOREPORT visar:


Sammanfattningen av detta blir att när vi inte kan betala skulderna på den energiutvinning vi redan har, hur ska vi då kunna investera i något nytt?

onsdag 24 maj 2017

Vad innehåller framtiden?

Den kommande finanskraschen är omöjlig att undvika. Detta vet insatta politiker, riksbankstjänstemän, vissa börsspekulanter, bankdirektörer och övriga så kallade placerare i detta vårt världsomspännande kasino som vissa kallar en ekonomi. Även vissa journalister vet, med Andreas Servenka och Göran Greider i spetsen, även om inte Göran precis sprider ordet runt sig. Vågar väl inte prata för högt i så känsliga ämnen.

Men att ställa ut räntebärande skulder utan att samtidigt skapa de pengar som ska möjliggöra ränteinbetalningen är dömt att misslyckas. Systemet måste växa, skulderna måste öka, antalet skuldtagare måste öka, råvaruförbrukningen måste öka, energikonsumtionen måste öka, allt måste öka trots att de flesta av oss vet att vår planet är ett runt begränsat klot fritt svävande runt vår sol.
Nya tekniska innovationer inom energiområdet är ingen lösning på grund av att vi saknar den teknik som krävs för att omvandla våra förbränningsrester till nya resurser. Vi kan inte omvandla tillbaka aska och avfall till något för vår ekonomi användbart. Vi kan inte fånga in det avfall vår ekonomi sprider till hav, marken och atmosfären.

Det finns nya energilösningar på gång, även om det kommer att ta många år innan de kan ersätta de fossila bränslena. Dels genom Goodenough,s nya batteriteknik:

https://qz.com/929794/has-lithium-battery-genius-john-goodenough-done-it-again-colleagues-are-skeptical/

Dels genom att Kina tydligen på ett kontrollerat sätt lyckats fånga in metanhydrat på havsbotten i Sydkinesiska sjön, vilket det står om här:

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-39971667

Så peakoil kanske inte innebär den kollaps av industrisamhällets som bland annat jag har förutspått. Men varken batterier eller metanhydrat kan på kort sikt ersätta de fossila bränslena, vilket Saudiarabiens energiminister varnar för här:

http://www.cnbc.com/2017/01/20/oil-shortage-could-hit-by-2020-if-investment-doesnt-pick-up-saudi-energy-minister.html

Men jag tror att allvarets stund närma sig för västvärldens civilisationer, trots nya innovationer på energiområdet. Det de flesta i vår bekväma del av världen idag tar för givet, är troligen inte så givet inom något eller några år.

Men när jag, som under mitt mer aktiva liv inte har ägnat vårt ekonomiska system så många tankar, kan räkna ut att vi lever under pyramidspels regler, vad har då inte de som styr detta spel räknat ut för vår framtid. Denna tanke gör mig orolig in i bara själen. De som i kulisserna styr både godtrogna och egoistiska politiker och andra makthavare vet att allt kommer att krascha, men de delar inte med sig vad de bakom stängda dörrar förhandlat fram. Denna oro fick mig läsa om Orwells 1984, vilket gjorde mig ännu mer orolig.

lördag 13 maj 2017

Kärnvapenkrig på gång, men vem bryr sig?

Vi lever i oroliga tider, fast de flesta av oss har inte en aning om detta. De nyheter som presentera av mutmedia är inte särskilt hårresande. Melodifestivalen går givetvis före kärnvapenkrig. I lalalandet Sverige får inget störa idyllen.Vår egen lille pratmakare till statsminister, Lövén flyger världen runt en gång i vecka och tror sig vara märkvärdig. Men i de ryska parlamentet diskuteras Rysslands eventuella undergång.

Den ryska generalstaben har diskuterat färdigt kring ärendet att USA bygger upp en ring av avfyrningsramper runt dess gränser. USA,s förevändning är att dessa är riktade mot, Iran, Nord-Korea, ISIS och troligen snart även gubben i månen, men ryska datorsimuleringar visar på den verkliga avsikten, att anfall Ryssland i ett första förintande slag:

https://sputniknews.com/world/201704281053107841-russia-us-nuclear-strike/

Kommer ryssarna att sitta som ankor, färdiga att öva målskytte på? Det skulle då inte jag göra i alla fall. Men i hela västvärldens mutmedia diskuteras inte med ett enda ord detta ärende.  Det går även bra att syna vad Paul Craig Roberts skriver i ett inlägg häromdagen:

http://www.paulcraigroberts.org/2017/05/11/are-you-ready-to-die/

The Saker har nu släppt intervju nummer två av Bonnie Faulkner, missa den inte:

http://thesaker.is/2nd-saker-interview-by-bonnie-faulkner-for-her-show-guns-and-butter-on-pacifica-radio/
söndag 7 maj 2017

De vita hjälmarna

De vita hjälmarna var snabba att visa sin hjälpsamhet i nästan alla teveinslag när striderna var som värst i Aleppo. I alla fall om det finns civila bland bombernas offer. Att de vita hjälmarna är immuna mot sarin har vi sett från dessa bilder, utan att denna orimlighet påvisats i teveinslagen givetvis. Att dessa änglar är falska samariter har man förstått sedan länge, men att de delade kontor med Al Quaeda i Aleppo var nått nytt:

http://russia-insider.com/en/politics/home-sweet-home-white-helmets-shared-aleppo-hq-al-qaeda/ri19744


onsdag 3 maj 2017

Världsläget

Om ni inte har nåt särskilt för er så kan ni lyssna till gunsandbutters Bonnie Falkner, intervjua The Saker om världsläget. En av de mest lyssningsvärda intervjuer jag hört under senare år och då jag har hört många:

http://gunsandbutter.org/

måndag 1 maj 2017

Sista dropparna?

Oljebolag måste vid varje bokslut kunna uppvisa nya reserver innehållande minst lika mycket olja som de utvunnit under det redovisade året. Om inte, vem skulle då köpa deras aktier, eller på annat vis låna ut pengar till dem? Men när lönsamhetströskeln för nya borrhål går vid 100 dollar fatet och med ett dags pris på runt 50 hur då att bekosta nya provborrningar? Att borra efter olja är dyrt. Det är således inget konstigt att nya oljefyndigheter befinner sig på en lägsta nivå någonsin:


https://srsroccoreport.com/future-world-economic-growth-in-big-trouble-as-oil-discoveries-fall-to-historic-lows/

fredag 21 april 2017

Snillen spekulerar

Att det inte räcker med att komma på ett nytt batteri som lösning på ett exponentiellt växande samhällssystem är väl uppenbart. Men det kan skjuta fram kollapsens tidpunkt lite grand. Här diskuterar några personer som jag räknar till kategorin snillen elbilens framtid. Happy motoring:


https://www.youtube.com/watch?v=FRL7VStgKhk

torsdag 20 april 2017

Princes of the Yen

Jag tittade på Princes of the Yen, en mycket sevärd film gjord av Richard Werner. Den handlar om hur USA genom sina styrda centralbanker och organisationer, IMF, FED, ECB, BoJ  manipulerar, skapar kriser och krig världen över. Dessa organisationers företrädare har många miljoner människors liv på sina samveten. Vilket djävla land det har blivit av det som en gång var frihetens och demokratins hemvist här på jorden. De frihetskämpar som flydde från kungarnas och adelns förtryck i Europa, kämpade och dog i kampen för detta lands tillblivelse. Nu, med facit i hand kan man bara konstatera att deras kamp var helt förgäves.

https://www.youtube.com/watch?v=p5Ac7ap_MAY&spfreload=1

Fy fan säger jag bara! Men vad vet Six-pack Joe om sånt, trots sin rösträtt.

måndag 17 april 2017

Steve Keen

Steve Keen måste lämna den professur han har och ber här om ekonomisk hjälp för att kunna fortsätta sprida upplysning om vårt sinnessjuka penningsystem:

https://www.youtube.com/watch?v=Ubsab1f3SNU

eller Zero Hedge:

http://www.zerohedge.com/news/2017-04-17/steve-keen-can-we-avoid-another-financial-crisis-spolier-alert-no

Nån liten slant kan ni väl swisha över?

söndag 16 april 2017

Den felande länken

Jag skojade i mitt senaste inlägg om att jag hade uppfunnit ett nytt batteri och så hittade jag detta:

John Goodenough, litium-jon batteriets uppfinnare, har tillfälligt räddat västvärldens civilisation, genom att ha utvecklat en ny version av detta batteri. Den nya versionen utlovas lagra upp till tre gånger så mycket energi och har andra fördelar såsom en mycket snabbare laddtid och en obefintlig explosionsrisk.


Batteriet är helt enkelt lösningen på vindkraftsmöllornas- och solcellernas energilagringsproblem. Men kommer vi att använda detta batteri till att rädda vårt kära konsumtionssamhälle, eller kommer det att användas till att utveckla ett hållbart samhälle? Kommer energin som batteriet kan lagra, att bli lika billig som den fossila energin?

Om batteriet hinner komma ut på marknaden och håller det John Goodenough utlovar, så är teorin om peakoil,s konsekvenser på vårt samhälle härmed dödförklarad.

torsdag 13 april 2017

Energiackumulator

Jag fick världens idé här om dagen. En lösning på världens energiförsörjning. Gratis energi, fritt flödande lättlagrad energi. En liten energiackumulator vari energi i form av solljus eller vindkrafts- elektricitet snabbt kan lagras. Den kan även laddas med vatten och ett särskilt ämne. Lagringsmängden är en kilowattimma per hekto ackumulator, enkel att seriekoppla till stora enheter. Ackumulatorn kan laddas om flera miljontals gånger utan att dess prestanda påverkas. Den kan tillverkas helt och hållet av restprodukter, mestadels från gamla bildäck. Detta är helt klart en uppfinning av magnitud. Annie Lööf,s dröm förverkligad, en ekonomdröm helt enkelt.

Tänk att kunna göra oljan i stort sett värdelös, ja det är klart att oljan behövs ju även fortsättningsvis som råvara till plast-, färg-, gödsel-, 3D-utskrifter-, isoleringsmaterial-, kläder-, flygbränsle-, och tusen saker till. En liten ackumulator kan ju inte klara allt. Men att kunna ladda in energi nog för varje hushålls-, eller maskins-, direkt från solen är inget lite steg på människans tidsresa mot det ultimata samhället. Solens fria flöde av nästan outsinlig energi kan fortsättningsvis användas som grund vid alla tillverkningsprocesser. Allt från att smälta järn eller värma hus, till att göra cement.

Elbilar till var och en, till en bråkdel av dagens kostnader. Vi skulle kunna lösa Afrikas fattigdom och bygga varuhus över hela den kontinenten också. Vi skulle kunna fylla dem med allt de behöver för att hålla ekonomin igång. IKEA, Biltema, Citi, Clas Ohlsson, Wallmart och allt vad affärskedjorna nu heter, skulle kunna fylla varenda köplada från Trondheim i norr till Kapstaden i söder med sina varor. Från Peking i öster till San Francisco i väster. Allt skulle kunna spridas till bråkdelen av dagens kostnader. Tänk bara vilka affärsmöjligheter, drömmen om den globala ekonomin är snart förverkligad.

Men är det då en bra idé med gratis energi? Skulle vi använda den till något annat än att öka vår konsumtion? Eller skulle vi använda denna energi till gagn för alla? Skulle vi använda den till att skapa ett samhälle som inte var beroende av en ökande tillväxt. Eller skulle denna energi bara användas till att omvandla planetens begränsade resurser till aska och avfall i en ännu snabbare takt än dagens?

Enligt min syn på saken är hela idén med gratis energi bortkastad om vi inte samtidigt skapar ett nytt penningsystem, baserat på att göra så litet avtryck som möjligt efter oss. Jag passerar härmed denna idé till det runda arkivet, för att sedan öka på vårt för evigt växande sopberg.

söndag 9 april 2017

Världens största terrorist

Den hemska terrorhandlingen i Stockholm spelas upp åter och åter igen av media och man undrar vad det är som driver en människa till att begå en sådan handling mot sina medmänniskor. Den frågan hör man ingen i media ställa och i folkmun var det bara en sån där djävla utlänning igen. Konstigt att inte media skyllt på Putin, men det är väl bara en tidsfråga. Inom kort kommer det säkerligen ett direktorat från CIA, sådär kompisar emellan.

Men varför skriver ingen om vem som skapar flyktingströmmarna? 65,3 miljoner människor är på flykt i världen. 40,8 är så kallade internflyktingar, inhysta i läger i sina hemländer, medan resten befinner sig utanför sina gamla hemländer. De flesta flyktingarna kommer från Syrien, Irak, Jemen, Afghanistan, Kongo, Eritrea, Pakistan, m.fl.

Kan man utläsa någon gemensam nämnare ur flyktingströmmarna. Ja, en mycket stor del kommer från länder där USA är, direkt eller indirekt, inblandat i de konflikter som pågår. En annan gemensam nämnare är att nästan alla de länder som folk flyr från har olja.

Jag kan bara fördöma handlingar lika den i Stockholm, men tänk om Sverige hade haft oljekällor lika dem i Irak. Vi svenskar kanske velat spara den oljan för eget bruk eller bara bestämma över denna råvara själva. Om då USA, påhejad av sina europeiska vasaller, under någon förevändning börjat bomba våra städer, invaderat vårt land under någon påhittad förevändningen om att vi inte var tillräckligt demokratiska. Eller påstod att Lövén spred ut giftgas över sin egen befolkning, bara så där på ren djävulskap. Vad skulle vi då anse om de globala terroristernas handlingar. Nu pratar jag inte om terrorister lika ISIS, som är USA,s egen skapelse. Jag menar flyktingar som i ren förtvivlan blivit terrorister.

Den största terroriststaten på denna planeten är USA och vi själva. Det är USA,s politik, påhejad av oss själva som skapar flyktingströmmarna. Ledare lika Anders Borg och Stefan Lövén gläds över att få ta emot dem. Vuxna, i många fall högt utbildade människor, kan bli nya skuldtagare. Tänk bara hela flyktingfamiljer att skapa skulddriven tillväxt kring.

https://www.youtube.com/watch?v=zU0_6yPVCPQ

lördag 8 april 2017

Som att läsa tidningen för en gris

Jag har skrivit om alltings orimlighet på denna blogg i ett antal år nu. Själv kunde jag inte ens ana att något var fel på det system som styr vår kurs förrän när Reinfeldt höll ett tal i valrörelsen 2007. Talet innehöll ordet tillväxt 31 gånger. Bara han fick makten så skulle han minsann och så vidare med den vanliga politikerjargongen.

Visst visste jag redan på åttiotalet att oljan var en ändlig resurs, men jag trodde på nya tekniklösningar, fusionskraft, solfångare, vindkraft, elbilar. Det hade redan kommit kärnkraft, Frankrike och Sovjet hade startat var sin bridreaktor, så visst framtiden såg inte omöjlig ut, även utan olja. Men efter Reinfeldts tal tänkte jag, va fan pratar stollen om? Måste vi verkligen ha evig tillväxt? Det är ju fullkomligt uppåt väggarna. En gris borde kunna inse att evig tillväxt är en omöjlighet.

Men grisar är inte tillfrågade, så vad de inser vet vi inte, eftersom de kan inte prata. Men de myndigförklarade väljarna är tillfrågade och de kan prata och pratar gör de även i allsköns media. Ingen i denna vår allmänna media ifrågasätter logiken i den eviga tillväxten. Inte hellre väljarna eftersom de fortfarande går och röstar. Lockade av framtida lönelyft röstar av egoistiska skäl på den pratkvarn som lovar det egna intresset mest.

Jag har lyssnat på och läst många böcker, skrivna av självsäkra, påstått kunniga ekonomer. Visst vet många av dem mycket mer än jag om vårt penningsystems minsta kringelkrokar, men INGEN av dem pratar om resurser, eller någon kommande resursbrist. Desto högre utbildade de är desto mer tycks de tro på att pengar är resursen och inte tvärt om. Bara det finns pengar så kan vi alltid borra eller gräva lite djupare. De inser inte att utvinningen inte får kosta mer än att utvinnarna har råd att använda det utvunna.

Att prata om detta upplevs oftast som att prata inför en samling grisar. Svaret man får är, nöff.

fredag 7 april 2017

Olja, olja och åter olja

Så har då den nye presidenten i USA återigen visat att han dansar efter Council on Foreign Relations, CIA,s och Pentagons pipa. Ännu en gång har Michael Hudson rätt när han säger att Trump bara är den andra sidan samma mynt som Clintons, Buch osv. Trump vet att det olja som upprätthåller den värld han vill ha. Likt en psykopat och således utan något som helst samvete har han nu anfallit Syrien med kryssningsmissiler. Tillväxt och rikedom för hans likar, de få hägrar långt, långt framför något hållbart samhälle. Clinton eller Trump var den stora frågan för de tappert kämpande amerikanska väljarna. Trötta på Bush,s och Obama,s lögner chansade de på att Trump skulle innebära något nytt. Men återigen kan de bara konstatera att de blivit lurade.

Den amerikanska livsstilen är inte förhandlingsbar, sa Bush den yngre. Denna livsstil ska till varje pris bevaras och upprätthållas tills planetens ändliga oljetillgångar blivit olönsamma att utvinna. USA har fem procent av världens befolkning men förbrukar tjugofem procent av världens fossila bränslen. De rikaste i USA anser sig leva i det mest exceptionella landet i världen. Denna amerikanska livsstil försöker efterhärmas av oss, så de amerikanska krigsförbrytelserna i mellan östern försvaras av våra europeiska rövslickande vasaller.

CIA,s betalda lakejers tomma prat får naiva väljare att tro på att de lever i något som kan kallas demokrati. Men det är bara att läsa de så kallade nyheterna som CNN, DN eller vilken som helst av väst,s dagstidningar producerar för att genomskåda lögnerna. Ingen politiker i väst, med någon som helst karriär i sikte, vågar kritisera USA,s handlingar. Här i Sverige vågar inte ens de avgångna kritisera. Men bakom fördragna gardiner vet de tigande att de betraktar västvärldens civilisationers väg mot ättestupan.

Vad Rysslands svar på attacken mot Syrien blir vet vi inte ännu, men ack vad snabbt oljan skulle kunna sluta flöda. Själv ska jag ge mig iväg till ICA och fylla på mitt förråd av torrmjölk.


Hittade detta: https://scotthorton.org/interviews/4617-philip-giraldi-says-ic-military-doubt-assad-gas-narrative/

torsdag 6 april 2017

Vem är Kurt Cobb

Det ämne som omvandlar våra pengars anspråk på värde till verkliga värden är olja. Så har det i en exponentiellt växande hastighet varit de senaste etthundrafemtio åren. Olja är det ämne som gör vårt samhälle över huvud taget möjligt och ännu har inte någon sett till något annat ämne som är lika energirikt, lättransporterat, lagringsbart och billigt per kilowattimma. Men olja finns bara på denna planet i form av lager inte ett flöde även om det kallas för oljeproduktion så vore rätt benämning oljeutvinning.

Här intervjuas en av ASPO,s grundare, Kurt Cobb, av Chris Martenson om vad han tror om oljans framtid. Jag tycker även att intervjun ännu en gång förklarar USA,s mördande i länderna runt Persiska viken, de är bara ute efter dess oljetillgångar:

https://www.youtube.com/watch?v=BOkFh-LzLFU

söndag 2 april 2017

Exponentiell tillväxt

I bland är det bra att göra saker som inte anstränger hjärnan allt för mycket. Hugga ved till exempel. Att i allsköns ro sitta och meta vid en vase. Eller varför inte rensa svamp, eller bär. Ja listan på avtrubbande arbeten kan göras lång. Ändå är det svårt att liksom inte börja tänka på det man egentligen inte skulle tänka på. Som exponentiell tillväxt till exempel.

Att exponentiell tillväxt leder till dubbleringar har jag skrivit om många gånger tidigare. T.ex. här:


Men bäst är ju att lyssna till mästaren själv, Albert Bartlett, som minst sagt vände ut och in på begreppen även för mig. Tillväxt framstår i en annan dager efter hans föreläsning:


Dubbleringstider, sjuttioregeln, logaritmen på två och dess formler, är inte så svåra att fatta, för de flesta vill säga. Men att det fram till nästa fördubbling kommer att förbrukas lika mycket resurser som totalt har förbrukats under all sammanlagd föregående tid är tydligen svårt att ta in. Efter att ha dividerat med några, vad man kan tycka ganska normalbegåvade personer i min omgivning, har jag fått den uppfattningen i alla fall. Talserien här under, visar förloppet under de första stegen vid en exponentiell tillväxtserie:

1 - 1
2 - 3
4 - 7
8 - 15
16 - 31
32 – 63
64 - 127

I den vänstra kolumnen finns en exponentiell talserie med en fördubbling mellan varje steg : 1, 2, 4, 8, 16 , 32. I den högra kolumnen summeras talen och vi får då 1, 3, 7, 15 osv. Observera att efter den fjärde dubbleringen är alla kommande dubbleringar större än alla tidigare dubbleringar tillsammans! Detta är mycket viktigt att förstå. Det är bara då man ser hur snabbt den exponentiella tillväxten ökar när den väl tar fart. Det sker en fördubbling mellan varje tal. Förändringen är 100 procent och det är ju en mycket stor förändring.

Om vi ska behålla, den av ekonomer och politiker önskvärda 3-procentiga tillväxten de kommande 23 åren, kommer vi således att förbruka lika mycket resurser som vi förbrukat under hela den tid som förflutet sedan andra världskriget!

70 / procentuell årlig tillväxt = dubbleringstakt
Exemplet:
(70 / 1,03 = 23 år)

Startantal * tillväxten i procent ^ tid = slutsumman
Exempel:
330000* 1,03^23 år= 651000

onsdag 29 mars 2017

Pengar får ett värde

Inkomstskatten används i dagens penningssystem för skapa efterfrågan på de pengar staten ger ut. Staten godkänner alltså bankernas krediter som betalning av denna skatt. Bankerna har således laglig rätt att kalla sina skulder för pengar. Vi medborgare tvingas genom vårt arbete omvandla olika resurser till produkter som kan säljs på en marknad för på så sätt få inkomst och kunna betala våra skatter. Det är detta som ger vår valuta dess värde. Mycket förenklat. Det finns många fel i detta system men två av de största anser jag vara:
1. Bankerna har laglig rätt att skapa samhällets pengar genom att kalla sina skulder krediter i stället för pengar. Detta var från början tänkt som att bankerna är bättre på att bedöma risker än staten. Till exempel vid nystarten av företag runt nya innovationer så tycker inte staten sig ha tillräcklig kompetens för att bedöma riskerna runt detta. Annars var det tänkt att bankerna skulle hjälpa staten genom att låna ut till olika industriinvesteringar i samhällets tjänst. Men bankernas ägare är mer intresserade av att tjäna så mycket pengar som möjligt och har genom att utnyttja kryphål i lagstiftningen blåst upp värdet på olika tillgångar, mestadels fastigheter, för att öka sina vinster.
2. Allt på vartannat följande procentuell ökning är exponentiell så också den tillväxt som räntan på alla skulder kräver. Skulderna växer således i en mycket snabbare takt än genomsnittslönerna i samhället. Lönerna har sedan nittiotalet inte ökat med mer än cirka 2 – 3 procent per år. Fördubblingstiden är då cirka 28 år. Medan de av bankerna uppblåsta fastighetspriserna har ökat med bortåt 7 – 8 procent per år. Fördubblingstid cirka 10 år. Denna skillnad på 4 – 6 procent medför att skulderna fördubblas vart 14:de år. En omöjlighet som avspeglas i en även exponentiell resursförbrukning.
Politiker och ekonomer har emellertid likt dårar en tro på en aldrig sinande resursbas och fortsatt att under de senaste seklerna bygga upp detta pyramidspel. Allt givetvis bekräftat av prästernas bibeltolkningar. Människan är, i alla fall, enligt kristendomens prästerskap den utvalda arten till att förvalta det gud lagt i våra händer.
Ja, nu börjar jag lämna ämnet så….

Där ingen skulle tro att någon kunde bo

Blev idag tipsad om detta program på teve-apparaten:

https://www.svtplay.se/video/13027964/dar-ingen-skulle-tro-att-nagon-kunde-bo/dar-ingen-skulle-tro-att-nagon-kunde-bo-sasong-6-avsnitt-3

Jag kan inte känna annat än beundran för människor lika Jenny och hennes Ole, som valt att bo helt utanför det lönesamhälle som eliten skapat med demokratin som täckmantel. Jenny säger det nästan alla innerst inne vet, men väljer att tiga om: VI KAN INTE FORTSÄTTA SOM VI GÖR NU!

Missa inte detta program!


måndag 27 mars 2017

Art Berman

Jag lade till Art Berman,s blogg idag. Han räknas till en av de bästa geologerna och oljeanalytikerna som finns. Jag tycker inte det finns så många bloggar som tar upp den verkliga situationen i oljebranchen. Det finns fullt av bloggar som tar upp peakoil, men de har alltid teknikoptimistisk syn på framtiden. Tillväxten kan och ska fortsätta. Samtliga litar till eller hoppas på en lösning på våra energi-problem. Men så vitt jag vet kan man inte ha evig tillväxt på en ändlig planet.

torsdag 23 mars 2017

Aleklett En värld drogad av olja

Jag läste att Kjell Aleklett har lämnat ut ett exemplar av sin bok ”En värld drogad av olja” till var och en av riksdagens samtliga ledamöter. Alltså 350 stycken totalt. En beundransvärd handling i dessa egoismens och snålhetens tider:


Vi får väl se om det resulterar i något uppvaknande?

Swift eller Mir

Ryssland har nu utvecklat Mir, som en ersättare till det av USA kontrollerade internationella betalningssystemet Swift, vid händelse av en kris eller en ryska utestängning från Swift:

https://www.rt.com/business/382017-russia-swift-central-bank/

Mir är tydligen tänkt att vara inhemskt, men får man gissa att Kina är med på ett hörn?

PK37 reform fortsättning

PK37 fortsättning

Så har då det politiska etablissemanget börjat vakna upp inför det orimliga med banker tillåts våra betalningsmedel. Denna rättighet ska nu enligt förslaget överföras till Riksbanken. Efter att i stort sett styrt landet Sverige i nästan 80 år vaknar nu sossarna upp till den verklighet de varit med om att skapa. Vilken verklighet de övriga avhopparna från landets högskolor väljer att inse får väl tiden utvisa.

När man läser vidare i reformen står det att förslag till att lösningar är komplexa. Men tydligen lutar det åt att Riksbanken ska skapa digitala pengar i stället för bankernas krediter och att regeringen ska bestämma vad de ska användas till. Ur askan i elden?

När man läser vidare ska dagens skuldbaserade pengar ersättas med skuldfria sådana i den takt skulderna betalas av och efter denna period av övergång ska enbart skuldfria pengar få cirkulera i ekonomin. Dessa ska tillföras i den takt som motsvarar BNP-ökningens utveckling.

Så om jag förstått rätt så om 80-100 år har vi ett nytt penningsystem. Under denna tid ska våra skulder inte öka. Men tillväxt ska vi ha även efter det nya systemet kommit igång. En ökning av BNP med ett par tre procent om året tycks vara lagom.

Ja, vad säger man? Tillväxt mäts i pengar och dess mantra får inte ifrågasättas. Att vi skulle förbereda för det skuldfria samhälle som blir konsekvensen av peakoil, nämns inte. Att även en ökning av BNP med så lite som två till tre procent om året också är exponentiell nämns inte heller.

Jag får avsluta med dessa ord från Albert Bartlett:

Människans största tillkortakommande är att inte förstå exponentialfunktion!

Pengaskapande enligt Bank of England:

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf

onsdag 22 mars 2017

PK37 om penningreform

Nu går väl fan lös! Världens undergång måste vara nära? Nu har till och med sossarna fatta att det är nåt fel på vårt penningsystem. Nu efter att i nästan 80 år ha varit det dominerande partiet och allra högsta grad medverkat till att ha styrt både landet och dess penningsystem, så har det äntligen gått upp ett ljus. Man skulle kunna tro att sossarna skulle bli tipsade av Wallberg till att få nobelpriset i ekonomi 2017. Nåja att kalla detta pris ett nobelpris skulle väl få Alfred till att snurra som en propeller i sin grav.

http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/linkoping/Dokument/Dokument%202016/Motioner%20partikongress%202017/PK37%20-%20om%20penningreform.pdf

Så här står det i motionens inledning:


I dag skapas nya pengar främst av privata banker vid utlåning

Det är ekonomiskt, ekologiskt och socialt ohållbart. Privata bankers skapande av pengar

leder till instabilitet och bubblor i ekonomin, leder till hög skuldsättning vilket kan utlösa

finanskriser, leder till att nyskapade pengar investeras kortsiktigt utan hänsyn till vad som är bra för samhället och miljön, och ger bankerna oproportionerligt stor makt över ekonomin samt

möjlighet att göra stora vinster, vilket ökar ojämlikheten och undergräver förtroendet för

vårt finansiella system.Det huvudsakliga lösningsförslag som framförts i debatten är reformen

suveräna pengar” som innebär att riksbanken inte bara ska ha ensamrätt på att skapa sedlar och mynt, utan även ges ensamrätt att skapa digitala pengar. Precis som sedlar och mynt

ska de nyskapade digitala pengarna inte bestå av en skuld till någon som måste betalas tillbaka med ränta. Efter reformen kommer privata banker bara kunna låna ut:(1) Pengar som bankens kunder sparar på särskilda investeringskonton, (2)bankens egna medel, exempelvis aktieägarnas kapital eller vinst banken gjort,(3) lån banken tagit hos Riksbanken.

I denna motion föreslås att en oberoende utredning av dagens penningsystem tillsätts som bland annat ska granska möjligheterna och konsekvenserna av att ge riksbanken ensamrätt att skapa nya pengar som i huvudsak tillförs ekonomin skuld-och räntefritt via statsbudgeten.

Vilka ljushuvud, hela internet vimlar sedan slutet 2000-talet av kritik mot det nuvarande systemet och nu, nu vaknar syndarna och ska framstå såsom små oskyldiga lammungar. Nu när nästan hela svenska folket har lurats till att spara i pensionsfonder, köpt hus för mångmiljonbelopp, jobbat från tidig morgon, sparat och gnetat, då säger landets styrande att vårt penningsystem är ohållbart. 

Det finns inte ord längre, så jag får sluta med: 

FY FAN VILKEN VÄRLD DE HAR SKAPAT!!!!måndag 20 mars 2017

Opec ekonomiska problem?

Opec, med Saudiarabien i spetsen, börjar få ekonomiska problem. Intäkterna har sedan 2012 sjunkit med 65 procent. För att kompensera för detta har de börjat göra sig av sina utländska pengareserver, främst då dollar. Inte ens när oljepriset nu varit över 50 dollar per fat en längre tid får Saudierna affärerna att gå ihop. Saudiarabien har inte så många saker att sälja, utom då olja. Möjligtvis sand, men det finns det andra som har gått om. Men de har 22 miljoner munnar att importera mat, bilar, kläder, osv. till.

Oljepriset började kollapsa 2014 och sedan dess har Saudierna gjorts sig av med 27 procent av sina utländska reserver. På två och ett halvt år! Det verkar som om Opec-länderna behöver ett oljepris på 90 dollar fatet för att få verksamheten att gå ihop. Men hur ska de kunna få det, nu när medelamerikanen knappats har råd med att äga en bil, än mindre köra med den. Vet ni det är över 10 miljoner amerikanska hus som gått på exekutiv aktion sedan 2009. Men det nämner inte ens Uppdrag granskning så då kan det väl inte vara sant?

https://srsroccoreport.com/bankrupting-opec-one-million-barrels-of-oil-at-a-time/

söndag 19 mars 2017

M King Hubbert

M King Hubberts beräkningar om när vi når peakoil är från femtiotalet, men har så här i efterhand visat sig vara i stort helt korrekta. De har även bekräftats av IEA och Exxon Mobile. Detta förtigs givetvis av en samlad politiker-, bank- och ekonommaffia. Ja, troligen förstår de inte bättre. De baserar sina föreställningar om på den eviga resursens ymnighetshorn. Bara vi har pengar så fixar sig resten. Här är Hubberts beräkningar:
  
http://www.oilcrisis.com/hubbert/centerNL971/mkh-new2.html

Behöver jag säga att Hubbert, som var en ingenjör, baserade sina beräkningar på en vetenskaplig grund.

fredag 17 mars 2017

Krigshetsaren Putin

Ryssland förbereder sig för att invadera Europa och USA! Detta är i alla fall det vi blir matade med via vår, i deras egna ögon, sanningssägande mutmedia. Nu kommer uppgifter på att Ryssland drar ned på sina militära utgifter med 25 procent under 2017. Hur går då detta ihop? Ja det undrar jag med:

http://russia-insider.com/en/politics/putin-prepares-invasion-europe-massive-cuts-military-spending/ri19243

Det fredsälskande USA, som har över 700 militärbaser runt planeten ska däremot öka sina militärutgifter. Detta är det tyst om samma mutmedia.

onsdag 15 mars 2017

Kapitalismens sista strid

Kapitalismen är inget annat än en strid om det som kallas fria resurser och den utspelas just nu på liv och död. Striden står mellan det som vi kallar den västerländska civilisationen och kontrahenten är naturen. För att kapitalismen ska bli en vinnare, måste den se till att gräva upp och omvandla naturens resurser till aska och avfall så snabbt det bara går. Desto snabbare den lyckas genomföra denna process desto rikare blir de som styr detta. Kapitalismen rättfärdigar sig själv genom att det stora flertalet av oss är dumma nog att låta sig luras till att rösta i något som av dess företrädare kallar, demokratiska val.

Kapitalismens girigaste missfoster uppmuntras genom att hela tiden bli rikare, att försöka bli ännu rikare och desto rikare de blir desto mer blir de avundsjukt beundrade av de något fattigare i en kedja ned till noll i rikedom. Samtidigt som vi skjuter oss i foten, när vi blundar för vad det sunda förnuftet säger, lyssnar vi hålögda på politikernas tomma löften. Man skulle kunnat tro att det stora flertalet av oss går på någon sorts drog. Någon sorts bedövningsmedicin, kanske en hägrande solsemester eller den hägrande drömmen om en ny bil. Ja vad vet jag?

Men själva anser vi oss vara arten med planetens mest utvecklade hjärna. Vi är den tänkande apan, vilket vi har fått oss itutat ända sedan barnsben. Vår intelligens ifrågasätts aldrig och nästan alla anser sig fått tillräckligt av den. Nästan som nazistpropagandan Hitler och hans hejdukar spred. Upprepar man en lögn tillräckligt många gånger uppfattas det till slut som en sanning. Men inte ens en höna är dum nog att totalt undergräva möjligheten till sin egen existens.

För en utomstående måste vi människor framstå som något av det dummaste som någonsin funnits i detta universum. Som allra dummast skulle vi troligen framstå om de visste att vi till och med går och röstar på våra egna parasiter. Vi lyssnar dagligen till de lögner kapitalets ägare, via sin egen ägda media, skickar sina totalt korkade lakejer att sprida.

Detta var bara lite morgontankar, så att man vaknar till, inför ännu en ny och vad det verkar en vacker dag. Bara så att ni vet.

tisdag 14 mars 2017

FF vs MMT

Den idag förhärskande ekonomiska teorin kallas för ”Funktionell finansiering”. Sedan finns det en teori som kallas ”Modern Monetery Theory”. Denna sistnämnda företräds av bland andra storheter så som Randall Wray och Michael Hudson. De medverkar båda här i en mycket intressant föreläsning angående dessa teorier:

https://www.youtube.com/watch?v=0zEbo8PIPSc&t=525s

Jaha, vad att säga? 

Det finns många teorier inom vår så kallade ekonomi. I den gällande har de privata bankerna den lagliga rätten att skapa det vi kallar pengar. Bankerna har fått en egna pengamaskiner av staten och använder den till att skapa bubblor och på så sätt berika sig inom de områden där de tror sig veta att de blir räddade av staten när pyramidspelet kollapsar. Mestadels är det lån till fastighetsköp men även aktier som är bubbelskapande idag. Inom EU,s stater finns det också en enorm bubbla i form av statsskulder till de olika medlemsstaterna.

Men nog om detta. Det som förde mig in på dessa tankar var att inte någon enda ekonomisk teori tar hänsyn till vare sig vårt energibehov eller vårt råvarubehov. Allt finns, i en outsinlig mängd, bara vi kan ställa ut de skulder som krävs. Men denna gången blir det troligen annorlunda. Det går inte att göra ”Amerika Great Agin”, även om nu Trump tror sig kunna det. Ja det förstås, om han lyckas lägga rabarber på hela mellanösterns olja så finns det en liten chans. Men kan USA genomföra det utan att starta det tredje världskriget? Ta världens resterande olja framför näsan på Kina, Indien som har det militärt oerhört starka Ryssland på sin sida. De vet alla hur de Amerikanska tankgångarna går, så det som sker i mellanöstern är ingen överraskning för dem.

Var hamnar Sverige i allt detta? Hälften av vår olja kommer från Ryssland, betald för med dollar, så länge nu Ryssland accepterar dessa som betalningsmedel. Den andra hälften kommer från Danmark och Norge, också betalda med dollar. Norge peakade 2001. Danmark ungefär samtidigt. Idag utvinner vi globalt över trettiotvå miljarder fat olja i gamla oljefält, varav de flesta hittades på trettio- och fyrtiotalet. De nya oljefyndigheter vi hittat sedan sjuttiotalet motsvarar bara en bråkdel av den olja vi förbränner.

Vi lever på lager av energi och inte av de flöden vi borde basera vår ekonomi på. Det finns ingen på denna Jorden som hittills har gett en trovärdig förklaring på är varifrån vår framtida energi ska komma ifrån. Annie Lööf får inte svara på denna fråga, man kan ju inte begära att hon avslöjar sådana statshemligheter.

fredag 10 mars 2017

WW3 på gång?

Usa har nu börjat föra in trupp i Syrien:

https://www.rt.com/usa/379639-us-deploys-force-in-manbij/ vilket till och med har bekräftats av Pentagon.

och de har mer på gång i Kuwait, redo att rycka in:

https://www.rt.com/usa/380111-us-troops-deployment-kuwait/

Ja, vad har USA för rättighet att invadera Syrien? Att placera soldater inom ett annat suveränt lands gränser brukar nämligen kallas för invasion. Tack för upplysningen mutmedia. Men vad gör man inte för att få tag i olja. Till och med vår egen lille rövslickare, Lövén har ju insett oljans betydelse, trots stora ord om förnyelsebar energi. Bara ordet förnyelsebar får det vända sig i magen.

Men åter till krigsriskerna, hur länge till dröjer det tills någon gör ett misstag och skjuter en amerikansk soldat? Eller skjuter ned ett amerikanskt flygplan. Vad händer då?

De tycks resonera:

1. Kan inte vi få tag i oljan, så skiter jag i ´vad som händer.
2. Kan vi ta oljan för Kineserna så må det vara hänt.
3. Hellre ett kärnvapenkrig än att svälta ihjäl.

På grund av att planetens resurser inte räcker till för vårt exponentiellt växande ekonomiska system så  gick det i konkurs 2008. Vilket eliten inte vill inse. Etablissemanget vill inte ha något nytt system, eftersom detta skulle inkräkta på deras makt. Än så länge har de lyckats upprätthålla status q, men vad gör de när den verkliga bristen kommer och oljan blir för dyr att utvinna?

Tillägg, vad var det jag sa:

https://www.rt.com/news/380256-assad-foreign-troops-invaders/