Leta i den här bloggen

onsdag 15 november 2017

Odlingskurs agroekologi

Om det är någon som vill lära sig småskalig odling så har Karlskoga folkhögskola kursen för dig:

https://www.youtube.com/watch?v=XeF41msPL3M&feature=youtu.be

http://www.alternativ.nu/?topic=189197

Lycka till!

måndag 13 november 2017

Energy Summit, ett möte för drömmare

Svenska Dagbladet arrangerar varje år något som heter Energy Summit. Närvarande är då en massa drömmare som förställer sig en för evigt växande ekonomi som driva av en för evigt växande energitillgång. Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan är det visst för tillfället, var en av dessa drömmare och han påstår sig ha de lösningar som krävs. Han till och med krävde att energifrågan ska avskrivas som valfråga vid nästa års val. Kjell Aleklett skriver här om mötet, tyvärr utan att kommentera vare sig för eller emot:


Vår framtid ska enligt dessa experter bli fossilfri inom bara något fåtal år och i vart fall före 2030. Enligt den statistik som finns över svensk energiproduktion så kommer 43 procent från vattenkraft, 42 från kärnkraft, 11 från vind och resten (4 procent) från solpaneler, geotermisk-, biogas-, och allt annat.

Håret kan alltså resa sig för mindre än Baylan,s uttalanden. I det samma kom en artikel om elbilar framför mina ögon i senaste numret av Vi i Villa. Där står att all Eon,s elproduktion redan idag kommer från fossilfria källor och att merparten kommer från sol, vind och vatten. Tja kärnkraften är väl kanske fossilfri men den baserar sig inte på några förnyelsebara källor.

I artikeln stod också att man som kund kan välja el från sol för att ladda sin elbil om man så vill. Alltså ringde jag Eon,s kundservice och frågade hur man ska veta att det är solel som kommer i sladden och hur de tänkt sig avveckla kärnkraften till före 2030. Ja solel kostar extra, fick jag veta, och på så sätt hjälper man som kund till med att finansiera bygget av nya vindkraftverk! Att kärnkraften skulle kunde inte avvecklas besvarades inte på något sätt.

Det finns lösningar på framtidens energiförsörjning såsom bridereaktorer BN-1200 och möjligen metan från havsbottnar, men dessa är inte vare sig fossilfria eller ofarliga och de befinner sig på ett experimentstadium. De kommer att ta många, många år att utveckla och bygga ut. Så tydligen litar sig Sveriges maktelit till tron på att någon sorts högre makt ska komma med de lösningar som krävs. Huruvida det finns någon högre makt vet jag inte. Men om det så finns, så är det ju inte säkert att denna makt vill ge oss människor tillgång till denna och se sin skapelse ruinerad.

fredag 3 november 2017

Manipulerade marknader

Det finns idag inte en enda så kallad marknad som inte är manipulerad. Världens aktiebörser hålls upp med förljugna nyheter om hur bra allt är. Guldpriset trycks ned med hjälp av löften om guld, pappersguld. Detta är väl sista fasen före hela havet stormar.


Ja, jag vet det kommer från Zerohedge, men allt är långt ifrån ljug och hittepå det de skriver. Den så kallade fastighetsbubbelmarknaden i sista stadiet före kollapsen. Obligationsmarknaden ska vi inte bara prata om.

Har ni lagrat mat, vatten , stearinljus, tändstickor, kontanter, spritkök, mm. De kommer att starta om penningsystemet men inte i den form vi har idag. Troligen blir det någon sorts digital valuta. Lyssna gärna på Lynette Zang jag tror det var här:

https://www.youtube.com/watch?v=O37py9GUNCo

torsdag 26 oktober 2017

Kapitalism, pengar, demokrati

Kapitalismen har kidnappat demokratin med hjälp av media och penningreligionen vilken går ut på att ett fåtal redan rika ska kunna behålla sina rikedomar och helst bli rikare, utan att den stora allmänheten förstår det.

onsdag 25 oktober 2017

Avdollarisera världen

Planen på att avdollarisera världen fortskrider så smått:

https://www.rt.com/business/407704-china-oil-plans-yuan-contract/

Slutet på dollarns hegemoni har varit ett konsekvent budskap från Putin sedan flera år tillbaka.

 Så här sa Putin i St. Petersburg för ett par månader sedan:


"Ryssland delar BRICS-ländernas oro över otillbörligheten i den globala finansiella 
och ekonomiska arkitekturen, som inte tar vederbörlig hänsyn till utvecklingen i 
tillväxtländerna. Vi är redo att samarbeta med våra partners för att främja 
internationella finansiella regleringsreformer och att övervinna den överdrivna 
dominansen av det begränsade antalet reservvalutor ", sade Putin för två månader 
sedan under BRICs toppmötet i Xiamen."
 
Det blir för första gången sedan 15 aug. 1971 som guld används 
som pengar i transaktioner mellan länder. 
 


tisdag 24 oktober 2017

Ett annat liv

Det visades ett sevärt program på förljugningsbruken (teven) i dag. Det var i Svt1 Korrespondenterna som programmet ”Ett annat liv” visades. Programmet visar hur människor kan leva i det samförstånd och den samverkan som är den enda framtid vi människor har:


Frågan är om dess innevånare får fortsätta att bygga vidare på det de påbörjat när tillväxtsamhällets problem ökat i tillräcklig grad? Om detta vet vi intet men, hur som är det ett sevärt program.

fredag 20 oktober 2017

Nollsummespelet

Jag har läst ut Alf Hornborgs bok Nollsummespelet. Denna bok beskriver på ett mycket akademiskt språk och svårläst språk, hur olika maktcentrum historiskt med hjälp av pengar kontrollerat och förslavat sin omgivning. Hornborg förklara hur maktcentrum suger ut sin omgivning och säger att även vi i väst upprätthåller vårt samhälle genom att utarma vår omgivning Han kallar detta för ojämnt utbyte, vilket är det minsta man kan säga. Detta syns idag tydligt i fallet USA som ända sedan 15 augusti 1971 genom sin dollar kontrollerar världshandeln. Än idag behöver alla länder först skaffa sig dollar för att sedan kunna köpa olja och nästan all övrig internationell varuhandel avslutas genom att dollar byter ägare, vilket Hornborg också beskriver.

Jag tänker inte gå in på det historiska i vad Hornborg kallar ojämnt utbyte, men att hans observationer stämmer väl är ställt utom allt tvivel. Men det som intresserar mig är då den sorts pengar Hornborg föreslår. Han föreslår att vi ska införa två olika sorters pengar. Den ena sorten ska gälla likt de idag redan existerande och de andra ska bara gälla vid inköp av lokala produkter. Detta skulle då givetvis leda till ett mindre behov av transporter. Han anser vidare att de lokala pengarna ska ges ut av staten som en sorts medborgarlön.

Varför denna medborgarlön inte skulle leda till inflation förstår jag inte. Dagens pengar får sitt värde eftersom staten accepter dem som betalning av skatt, alltså måste befolkningen inom en valutas giltighetsområde jaga pengar och försöka betala sina skulder genom att sälja sina tjänster, produkter eller sin tid för att få tag i dem. Detta skapar då valutans värde. Men pengar som man bara får, skapar inga värden. Att bankerna skapar dem som krediter sväljs och godkänns av staten. Bankerna gör bara vad staten enligt gällande lagar låter dem göra.

Att sedan penningsystemet genom kravet på ränta utarmar allas vår ändliga resursbas i försöken åstadkomma evig tillväxt är en annan sak. Men det största felet är att pengar skapade som skulder tillåts användas till att spekulera på en sinnessjuk oproduktiv penningmarknad. Hornborg inser felen och att billig fossil energi möjliggjort vårt samhälle, men säger mot sig själv när han tror att vår sjukvård och IT-sektor kan bevaras i en snar men verklig mycket energifattigare framtid.

Summa summarum, Alf Hornborg förklarar i sin bok, Nollsummespelet, att en värld med ändliga resurser och en ekonomi som kräver evig tillväxt är omöjlig, men vem fan gör inte det? Läsvärd för sina slutsatser, men tyvärr onödigt akademiskt skriven.