Leta i den här bloggen

måndag 15 januari 2018

Så har det alltid varit

Löneutveckling tjänstemän från 1970 till 2016:

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Loneutveckling-i-Sverige/?graph=/17189/1/all/

Alltså har lönerna fördubblats under de 46 år som gått sedan 1970, vilket blir en genomsnittlig årlig löneökningstakt med 1,5 procent. Om man tittar på skuldsättningen så är det andra siffror. Om man bara för ögat bedömer hur skulderna har ökat verkar det ligga runt 8 procent. Jag orkade inte leta efter bättre underlag, så SCB får duga:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansrakenskaper/sparbarometern/pong/statistiknyhet/sparbarometern-1a-kvartalet-2017/

8 minus 1,5 blir 6,5 procent. Alltså har skulderna i Sverige ökat med i genomsnitt 6,5 procent per år sedan 1970. Vad leder detta till, jo att vi får en dubbleringstid på 11 år. Skuldsättning dubbleras vart 11:te år.

Den genomsnittliga inflationstakten har då varit 4,7 procent sedan 1970. Detta skulle då bli en ökningstakt på 3 procent, vilket inte är fy skam vid en första anblick. Men denna statistik är  grovt missvisande eftersom inflationen de första 21 åren var 8,6 procent i genomsnitt och de sista 25 bara 1,2 procent. Det är de sista 25 åren som bostadspriserna ökat mest samtidigt som inflationen varit låg. Skillnaden dem emellan blir cirka 6,8 procent, alltså en dubbleringstid på 10 år. Alltså är skuldökningstakten nu dubbelkollad. När inte löneökningstakten följer skulderna blir det ofrånkomligen en så kallad finansbubbla.

Varför skriver jag då om detta? Jo, därför att de flesta bostadsköparna vill veta att de gjort en bra investering. De vill känna sig rika trots stora skulder. De räknar aldrig med ett prisfall på bostäder, för då hade de inte köpt. De vägrar sätta sig in i hur finanssystemet är uppbyggt, de är vana vid att allt löser sig på något vis. Det har ju varit kriser förut och de har vi alltid lämnat bakom oss. Visst det kanske blir en liten sättning i priserna, men sen är det bara uppåt igen.

Men det som driver vår värld är energi och det måste vara billig energi. Det var väl en och annan som hörde talas om peakoil vid snåret 2008 men vad hände med det, jo det rann ut i sanden. När folk har betalat sina skulder och köpt bensin till bilen så de kan ta sig till sina jobb så måste de ha pengar över till konsumtion. Vänder man på det så måste oljebolagen minst ha täckning för sina kostnader och kunna redovisa nya fyndigheter på minst lika mycket som utvunnits sen förra redovisningen. Om inte blir det konkurser av den större skalan. Vi letar idag efter olja på de mest otänkbara platserna på planeten, till med i polarmörker under Arktis isvidder. De senaste åren har det bara hittats en tiondel av det vi årligen förbränner:

https://www.iea.org/newsroom/news/2017/april/global-oil-discoveries-and-new-projects-fell-to-historic-lows-in-2016.html

Är det då bara mörker? Nej, nu kommer elbilarna och räddar oss, enligt högt uppsatta personer inom ekonom- och politikervärlden. Vind och solenergi har idag en andel av vår energiförsörjning på mindre än 3 procent, när man synat fakta. Detta trots mycket skryt. Att den energin även måste täckas upp med ett mångfalt större basnät de dagar inte solen skiner och vind vägrar blåsa. Annars står vi där med byxorna nere kring hasorna.

Om skuldernas ägare och deras rövslickande lakejer insåg detta skulle man kunna ha lite hopp inför framtiden. Men nu går vi mot en kollaps, eftersom samma dårar inte tror på någon sinande resursbas. Allt finns enligt dem i outsinliga mängder och vid en kris kommer Ingves med stora plånboken och räddar dem. Så har det ju alltid varit.


måndag 1 januari 2018

Batterifabrik

En ny fabrik för batterier ska visst bygga i Sverige, i Skellefteå närmare bestämt. Vindkraftens och solpanelernas elproduktion ska lagras i litium-jon batterier. Politikerna slår på stora trumman och tvåtusen nya löneslavar och således blivande skuldtagare ska anställas. Vi ska sluta använda olja och alla andra fossila bränslen inom tio år, vilket garanterat stämmer. Men att några litium-jon batterier ska rädda industrisamhället stämmer inte! Världens bilantal är inte konstant, den ökar med cirka tre procent per år och kommer således att ha dubblerats till år 2040. Då är inte lätta lastbilar eller tyngre fordon inräknade. Vad de ska drivas av vet jag inte, men World Economic Forum gör sina egna analyser. Att dessa är gjorda av ekonomer behöver väl inte påpekas:

https://www.weforum.org/agenda/2016/04/the-number-of-cars-worldwide-is-set-to-double-by-2040

Enligt artikeln ska:
Världens befolkning ska öka till 9,2 miljarder,
antalet personbilar ska nästan fördubblas till 2 miljarder,
antalet lastbilar ska dubbleras till 800 miljoner,
antalet flugna passagerarkilometer ska mer än dubbleras till 20000 biljoner passagerarkilometer,
och dessutom står det att PEAKOIL INTRÄFFADE 2005!

Visserligen står det att peakoil bara gäller Europa. Jag visste inte ens att Europa hade så mycket olja att det räknades in i de globala oljesammanhangen. Nordsjöoljan var ju inte mer än en piss i havet. Hur resonemanget går ihop begriper inte jag. Men förklaringen kommer lite längre fram i texten. Europa behöver ändå inte någon olja framöver. Vi ska bara göra tjänster år varann i framtiden. Det är sant att det står så, läs själva!

 Vidare står det att Kina ska köra sina bilar på bensin, medan Indien fördrar diesel. Se där, där försvann det fossilfri alternativet. Vad som ska driva flygplanen står inte, men jag vet att batteridrivna flygplan måste bli för tunga för att kunna flyga så de kräver långa sladdar. Om det finns någon driftig person läser detta, så bjuder jag på en ofelbar affärsidé, en kabelfabrik för flygplan. Denna kan ju lämpligen byggas i Västerås, som blev snuvat på batterifabriken.

Artikeln är skriven den 22 april 2016 så den första april är ju passerad. Då är det är inte att undra på att World Economic Forum säger att uppgifterna kommer från Buisness Insider. De måste ju ha någon med absolut trovärdighet bakom detta.
fredag 29 december 2017

Guld är pengar

Lincoln hade idag ett inlägg rörande guld som betalningsmedel. Han konstaterade att guld
inte var pengar. Eftersom jag inte orkar tjata med honom om ordklyverier om vad som ska
kallas pengar, så jag gör ett eget inlägg om vad guld är.I mina ögon och de flestas, kallas
våra betalningsmedel för pengar oavsett hur de skapats. Att dessa pengar i 97 procent av
fallen är siffror i en dator och därmed bankskulder, vet jag och de flesta som här läser, men
eftersom de används som betalmedel kallas de i dagligt tal för pengar...så över till guld.


Guld är det enda ämne som finns som både är en råvara och samtidigt pengar. Detta
eftersom guld finns i begränsad mängd, kan delas i mycket små delar, är det mest
oförstörbara av alla grundämnen och kan lagras i oändliga tider utan att påverkas av yttre
ting. Guld har därmed uppfyllt alla de egenskaper som ska definiera ett betalningsmedel.
Av guld kan man göra smycken och vackra ting, guld kan smältas om till tackor, utan att
något enda gram oxideras och utan att dess egenskaper påverkas.


På grund av dessa egenskaper är guld pengar eftersom det har alla de egenskaper
pengar ska ha och det dödar skulder. Om vi ska erhålla en betalning i guld, så vet vi att vi
kan använda varje uns av det, oavsett hur stor eller liten betalningen är. Vi kommer att
värdera det senaste mottagna myntet lika högt som det första, eftersom vi vet att alla
andra kommer att godkänna guldet som betalningsmedel för skulder. Guld är därför vår
enda globala skuld-dödare. Det är den exceptionella råvaran i detta avseende. Guld kan
dessutom, likt alla andra råvaror men tvärt emot skuldpengar, inte vara på två ställen
samtidigt.


FIAT-pengar är av staten skapade papperslappar, mestadels i form av sedlar, bara
inlösningsbara i liknande sedlar. De får sitt värde genom att de är accepterade av köpare
av statlig skuldsättning. FIAT, guld eller andra staters skulder är motvärde i det av
bankerna drivna kreditsystemet, eftersom staten godkänner bankernas skulder på
FIAT-pengar som betalningsmedel för skatt. Krediterna får, likt FIAT, sitt värde genom att
ställda skulder kan köpas eller säljas och att staten godkänner bank-krediterna som
betalningsmedel för skatt. Kreditpengar/bankskulder kan dessutom existera hos flera parter
samtidigt och kan därmed räknas som pengar av flera parter samtidigt.Kredit-systemet kan bara fungera så länge vår kreditbubbla växer, eftersom alla skulder är
belagda med ränta vilket gör att den så kallade penningmängden och därmed
skuldsättningenmåste öka. Systemet kollapsar om det blir en långvarig ekonomisk
tillbakagång eller när det saknas framtida energi- eller råvaru-tillgångar tillräckliga för en
fortsatt kreditexpansion.

PS. Jag vill bara påpeka att guld även är den bästa säkerheten mot staternas och bankernas
inflation med pengarnas värde, eftersom man inte kan trycka guld! För närvarande säljs så
kallat pappersguld (löfte om guld) i stora mängder genom världens två största guldbörser.
Om man inte tycker att guld är något att ha, så kan man börja fundera över varför det finns
guldgruvor och varför världens centralbanker lagrar det i sina valv :) DS.

tisdag 26 december 2017

Resursbristen börjar

Det har kommit ny statistik om 2017,s oljefyndigheter. För att nu nämna några så skriver RT såhär:

https://www.rt.com/business/414074-oil-discoveries-lowest-decades/

och Aspo USA här: http://www.resilience.org/stories/2017-12-26/peak-oil-review-dec-26-2017/

För att sammanfatta det som står, så är nivån på nya fyndigheter på sin lägsta nivå någonsin. Att detta är ett allvarligt hot mot vårt industrisamhälle behöver väl inte ens nämnas. Men att det i första hand är ett hot mot de överskuldsatta oljebolagen kanske inte alla inser. För att förklara lite så är ett oljebolag som inte kan redovisa framtida reserver i paritet med de senast redovisade produktionssiffrorna inte värt många sillar. Det blir kanske återigen stigande oljepriser som utlöser den sedan länge väntade finanskraschen?

Det verkar som om vi nu nått peakoil för alla oljeslag, BÅDE vad gäller den billiga och den dyrare oljan. Tjärsanden, djuphavsoljan och skifferoljan kostar mer i utvinningskostnader än vad medelkonsumenten har råd med och den lättflytande "light crude" har passerat utvinningsmaximum.

Det är bara att konstatera att de ekonomiska teorierna hädanefter står sig slätt i förhållande till verkligheten. Kapitalismen och den dithän kopplade ekonomiska tillväxten har nått vägs ände. Nu kommer den svåra biten. Politikerna och den ekonomiska eliten ska inse faktum och ställa om vårt samhälle till det enda som nu kan rädda mänskligheten, ett närsamhälle där inga pengar behövs. Man behöver nämligen inga pengar mellan vänner, pengar behövs bara vid handel med dem man inte känner eller litar på. Men de som tror på att någon frivilligt kommer att ställa om samhället är nog lika många som de som tror på tomten. Det ser med andra ord mörkt ut, som han sjunger i sin sista platta Leonard Cohen:

https://www.youtube.com/watch?v=v0nmHymgM7Y

onsdag 20 december 2017

Matförråd i Sverige?

Den svenska eliten börjar tydligen vakna, fast på sitt eget sätt förstås. Björn von Sydow går idag ut och varnar för att det kan komma ett angrepp mot Sverige. Av vilka då, jo av Ryssland givetvis. Svenska folket ska nu i god tid före år 2021 var och en för sig lägga upp ett matförråd med minst en veckas varaktighet. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/12/20/svenska-forsvarsberedningen-ett-vapnat-angrepp-mot-sverige-kan-inte-uteslutas

Att det skulle kunna vara en kollaps i det ekonomiska systemet som skulle kunna orsaka den kommande matbristen nämns icke. Att det kommer en samhällskollaps kan till och med jag räkna ut. Men den kommer inte att utlösas av ett oprovocerat Ryssland, däremot kan den utlösas av ett USA som provocerar Ryssland till den gräns Putin dragit.

DET BLIR INGA FLER KRIG PÅ RYSKT TERRITORIUM, sa Putin i ett tal häromåret. Över 20 miljoner ryssar dog under andra världskriget.

Var och en får väl räkna ut vad ett sådant uttalande betyder.

torsdag 14 december 2017

Noam Chomsky

Jag tänkte bara tipsa om ett bra teve-program, "Noam Chomsky och den amerikanska drömmen". Programmet kan ses Svt-Play eller  som repris i Kunskapskanalen. Chomsky avslöjar saker jag inte hade en aning om, trots att jag läst flera av hans böcker.  Jag har inte skrivit så mycket på ett tag, mest beroende på mycket att göra och att ledig tid gått åt till att läsa ifatt en del böcker. Bland dessa vill jag  särskilt nämna Bengt Bodins bok "När vinden vänder". En mycket bra bok som handlar om de naturvetenskapliga begränsningar vi är hänvisade till. Boken finns att beställa via Exergiakademins hemsida.

Bengt vänder på begreppen genom att hänvisa till hur stor odlingsbar markbit varje människa har till sitt förfogande för sin överlevnad.  70x100 är vår lott om man delar odlingsbar areal med antalet själar och denna plätt då ska räcka till allt inklusive bilresor, flyg, mat, kläder, sjukvård, osv. All konsumtion utöver detta är från lagrade källor och således ändliga, även om de flesta av oss väljer att tro att så inte är fallet.

Vad gäller ekonomin har jag hittat vad jag tror är en ny stjärna i Lynette Zang. Hon står med båda fötter på jorden och är själv en omställare, samtidigt som hon har jobbat i den ekonomiska verkligheten på Wall Street. Hon verkar kort sagt veta vad hon pratar om. Finns på You Tube, än så länge. När väl statligt utgivna kryptovalutor slår igenom och alla pengar blir digitala lär väl sådana sidor som är kritiska till etablissemanget bli förbjudna. Jag läste om 1984 för ett tag sedan och det är skrämmande när man ser hur verkligheten alltmer liknar dikten.

söndag 26 november 2017

BRICS Guld som betalningsmedel

Det var bara för ett par veckor sedan Kina som sa sig att snart koppla sin valuta (Yuan) till guld vid handel med olja. Nu skriver RT att BRICS-länderna överväger att införa ett eget system vid handel med guld sinsemellan istället för att köpa guldet via Schweiz eller London.

 https://www.rt.com/business/410968-brics-gold-trade-system/

BRICS-länderna är redan världens största både importörer och producenter av guld. Frågan som uppstår är, när kommer Ryssland (världens största oljeexportör) att kräva guld som betalningsmedel för sin olja?